{H-404.} A szellemi műveltség kifejezésének eszközei


FEJEZETEK

A szellemi műveltség kifejezésében, hordozásában a nyelvnek, a zenének, a mozgásnak, a táncnak viszonylagosan nagyobb a szerepe, mint az anyagi és szociális kultúrában. Ezért bevezetőként itt ejtünk velük kapcsolatban néhány szót, de csupán csak annyit, amennyi elegendő az alább elmondandók jobb és teljesebb megismeréséhez. Hangsúlyoznunk kell, hogy a nyelv, a zene, a tánc nemcsak kifejezési eszköz, hanem ennél jóval több, szorosan hozzátartozik a magyar nép etnikai jellegzetességeihez. Évszázadok régiségeit őrizte meg, új elemekkel, átvételekkel vagy önálló fejlődéssel bővítette azt. Éppen ezért ezek az egész magyarság, de egyes tájak jellegzetességeinek legszembeötlőbb vonásai közé tartoznak.