{H-46.} A kis- és nagycsalád


FEJEZETEK

A család a történelem egyes korszakaiban a társadalom olyan legkisebb egysége, mely anyagi és szellemi alapokon nyugszik, és formája, tartalma koronként változik. Terjedelmét tekintve a néprajzi terminussal jelölt kiscsalád a szülőket és a gyermekeket foglalja magába mindaddig, amíg azok családot alapítva a közösség gazdasági egységéből ki nem válnak. A nagycsalád esetében három, esetleg négy generáció (nagyszülők, szülők, gyerekek, unokák) él egy telken, sokszor egy lakóházban, közösen gazdálkodva patriarchális rendszerben. A két családforma között számos átmenet alakult ki, és a legújabb kutatások szerint a távoli történeti időkre visszatekintve is mindkettő megtalálható a magyarságnál a gazdasági és társadalmi körülményektől függően, sokszor egy településen belül is.