VARGA RUDOLF

MÉGSE


VERSEK
1966-1996

 

A kötetet szerkesztette és az ismertetőt írta:
TARNAI LÁSZLÓ

A könyv megjelenését támogatta
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

 

© Varga Rudolf, 1997

 

Kiadja a KRÁTER Műhely Egyesület

 

TARTALOM

TEHETETLENSÉG

VISSZA SE NÉZTEM

ELVITT
NAP
AZNAP SZÜLETTEM
ANYÁM
ŐSZ
FÉNYTŐL ÜTÖTTEN
VISSZA SE NÉZTEM
LOBOGÓ SÖRÉNNYEL
TÁVMONDAT I.
KÖVETTEM
SZÓLONGATOM

PIROS SZÁRNYAKON

SZERELEM
VIRRASZTÁSOM
Ő
TÖRÖTT TOLLAIM
SZORÍTS!
No9 TÁVIRAT
MINDEN KÖNNYÉT...
No22 TÁVIRAT
VISSZAJÖN
PIROS SZÁRNYAKON
TÁVMONDAT II.

TIÉD LEGYEK!

PENGEKÉNT
MAGAD
DÓZSA
NA, MI VAN?
TIÉD LEGYEK!
KI VOLT?
FÜST KÖNNYEZI
NEM ENGEDEM
FÉNY SE VOLT

NEGATÍV

VIGYÁZVA LÉPEK
TANULJAM MEG!
MAGADÉRT ELFELEDLEK
AMIKOR MEGÉRTED
ARCOMIG NYÚL
JÖHETNEK ÉRTEM
KIÁLTANI VALAKIÉRT
DAL
NEGATÍV
VÁLASZTÁVMONDAT
TÁVIRAT

HOVÁ JUTUNK?

HOVÁ JUTUNK?
MEGHASADT SÁMÁNÉNEK

 


 

TEHETETLENSÉG

KÉT TENYEREM: VÉRES
SEBEM, KONGÓ
KOCSMA: ÜRES ZSEBEM,
KIFESZÍTVE KÉT
KAROM, ÚTSZÉLI DÖG:
ÁRNYÉKOM, NADRÁGSZÍJAM
NYAKAMON, KERESEM
MAGAS ÁGAM, FALBAVERT
SZÖGEM, LECSUKÓDIK
KONOK SZEMEM,
SEHOLSINCS HAZÁM:
HUZATOS VÁRÓTEREM,
VÉGTELENBEN SEM
ÖLELKEZŐ, FAGYOS
SINEIDRE FEKSZEM,
EZER
VESZTES
CSATÁIM, MINT
VÁGTÁBAN SZÍVENLŐTT
LOVAK
RÁMOMOLNAK,
NEGYVENHAT ÉVEIM
LYUKAS FILLÉRÉRT ÁRULNAK,
ELÁRULNAK.
EZÉRT SZÜLT MEG
ANYÁM, ÉLŐHOLTAT?

FÜSTTEL ELREPÜLÖK, ÉGŐ
MADARAKKAL
HOLD MÖGÖTT ELTŰNÖK.
MEZŐK JÖNNEK,
ERDŐK JÖNNEK,
HARMATFŰVEL
ELTEMETNEK. SZÍVEMEN,
SZÁMON FÉRGEK
ÜLNEK, LEGELÉSZIK
RAJTAM MAJD A HIDEG, S NEM ISMERTEK
MEG SOHA
ISMERETLEN UTAK,
VÁROSOK, HÁZAK,
ÁTLÁTSZÓ LESZEK,
ELKÓSZÁLOK A
HETEDHÉT ORSZÁGBA
FÚVÓ SZÉLLEL,
HAJNALI MINISTRÁNSGYEREK,
NEM LÁTSZIK CSAK
ÁRNYAM A PIROS
HÓSZITÁLÁSBAN.
NÉMA KEREPLŐT
FORGATOK KEZEMBEN,
A HÉTPENGÉJŰ SZÉLBEN
DÜHÖNGÖK, DŰLÖNGÖK,
SZÉDELGEK,
EGYEDÜL, HOL NINCS
MÁR
SE HÁZ, SE
FÁK, SE TÜKRÖS EMLÉK,
MINTHA ÜRESSÉG
LENNE AZ ÖRÖKLÉT,
GYERMEKÉVEIM CSONTVARJAK
KAL
JÁTSZANAK, OTT, HOL
ELSZÖKŐBEN, FELREPÜLVE
A PENGEÉLES FORGÓSZÉLBEN...
JÓSZAGÚNAK, SZÉPNEK
KÉPZELTELEK, ÉS
NEM VETTELEK ÉSZRE,
ÚGY JÖTTÉL, MINT
HAVAS DÉLUTÁN AZ ÓLMOS
SZÜRKÜLET, S NEM
LETTEM KÜLÖNB, MINT
A NYOMTALAN,
BOTLADOZÓ LÉPTEK,
ÁROKPARTI FÜVEK,
FOLYÓN ÁTÚSZÓ ŐZEK.

HÁNY CSAPDA
HURKOLÓDIK MÉRGEZETT
TESTEMRE,
HÁNYAT LÁTOK
LEHÚNYT SZEMMEL.
BILINCSEK, KÖTELEK,
LÁNCOK,
KÉSEK SIMULNAK
SEBEIMBE,
FÉLHALOTT VAGYOK
EBB
EN AZ ÜVEGSZEMŰ
CSENDBEN, FEKETE
KALAPOM SZÉLÉN:
A VILÁG PEREMÉN
BOLONDOK BOKRÉTÁJÁT,
SORSOM AGYHALÁLÁT
VERI JÉGESŐ,
SZEKEREM RÚDJA
ELTÖRÖTT.
HOLDBÉLI HÁZAM,
LETAROLT KERTEM,
KŐVEL BEVERT KIRAKAT:
SZILÁNKOS
SZÍVEM, PORTLANDI
PENGÉMMEL KISZÚROM
ÁLMOS-ZÖLDEN
VILLANÓ SZEMEM,
HALÁLOM FELNEVELEM,
ÖLBEVESZEM, DÉDELGETEM,
ESTÉNKÉNT TÉRDEMRE
ÜLTETEM, HARCOKRÓL,
KARDOKRÓL, VÉGTELEN
SÍKOKRÓL, SZTYEPPÉKRŐL
SUTTOGOK NEKI.
MESE-MESE, LEGENDA,
VERMEM VÉSZKIJÁRATA,
KÖPD ARCOMBA:
TEHETETLEN, TEHETETLEN
VAGYOK, BÁRD ALATT

V
AGYOK, GALLY LECSAPHAT,
TÖVIS KIVÉREZTET,
CÉLKERESZT FIGYEL
LOMB MÖGÜL, MÍG
HAZÁRÓL, TENGERRŐL,
MÉZRŐL ÁBRÁNDOZIK
TELIHOLDKOR
NÉPEM.
KERT SARKÁBAN,
BOKOR ALATT,
SAVANYÚ FÜVEKKEL
GYÓGYÍTOM OLTATLAN LELKEM,
DICSŐ, SZÜRKE
FARKAS, SZÉTGURULT
FÉMPÉNZ PERCEIMME
L,
MAGAM MÖGÖTT
TALPPAL FÖLFELÉ
HULLOK, PORZÓ HOLDRA
VONÍTOK, VICSORGOK.

DŐLNEK ÖSSZE ÉVEK,
ÁLMOK, HAJAM ZUHOG,
MINT AZ ÁTOK, A
HÉTKASZÁJÚ FORGÓSZÉLBEN
MEGYEK KÖRBE,
KÖRBE JÁROK.

KÖRBE JÁROK.

 


VISSZA SE NÉZTEM

ELVITT

ELVITT AZ ŐSZ ELSŐ NAPJA,
KISKOROMTÓL B
ÚCSÚZTATVA,

SZABADSÁGOMAT BEVÁLTVA
KÖNYVRE, SZÍNES CERUZÁKRA,

ÉS NYARAMBÓL KIMOSDATVA,
MEGNYÍRVA SZÉPRE, KOPASZRA,

A BICIKLIS VIRRADATBAN,
ŐSZI SZÉLTŐL ILLATOSAN,

FELHŐINGBEN, DÉRKABÁTBAN
ISKOLÁBA KARIKÁZTAM.

HEJ, ÉN KILENCÉVES KOROMBAN
GARABONCÁS DEÁK VOLTAM!

 

NAP

DOMBON ÜL, MINT
SÁRGA RÓKA, SUGÁRSZŐRÉT
VAKARGATJA. OSON,
MÁSZIK A KAZLAKRA, A
TYÚKOKAT RIOGATJA.

HA ELTŰNIK SZÉP
ARANYA, SARLÓFARKÁT
ÉGEN HAGYJA.

 

AZNAP SZÜLETTEM

APÁM,
A KATONASZÖKEVÉNY
KELETRŐL JÖTT.
AMERRE JÁRT
VIRÁGOK NŐTTEK:
VÉRCSEPPEK,
ÁTÜ
TÖTTÉK AZ
EGET-FÖLDET.
INGÉN VÉRT,
ROZSDÁT,
FÖLDET HOZOTT.
HAZAJÖTT: MEGVERTE
ANYÁMAT,
LEKURVÁZTA,
MEGETTE
AZ ÖSSZES KENYERÜNKET,
MÁSNAP
MAGÁRA ÖLTÖTTE
A HÁMOT,
ELMENT SZÁNTANI.
AZNAP SZÜLETTEM ÉN,
HETYKÉN,
ANYÁM MAJD' BELEHALT,
PÉTER-PÁL
NAPJA VOLT,
ÉJSZAKA NAGY VIHAR.

 

ANYÁM

ANYÁM: MENNYEI
VARRÓGÉP, ÉN
HAJTOM.
FÜGGÖNYT MÁR
AMONNAN VARR AZ
ÉG ABLAKÁRA, RÁM MEG
INGET: TISZTESSÉGET.

 

ŐSZ

MICSODA NYÁR,
MICSODA ÜTKÖZET
VOLT EZEN A TÁJON.
MOST VARJÚKÁROGÁSÁRNYAK
LENGENEK A NAP ELŐTT,
RÁSZÁLLNAK
HALOTT KUKORICASZÁRRA,
FULLADT KAZLAKRA,
ELVÉRZETT VIRÁGRA.
A RÉT, ARCÁRA FEHÉR LEPEDŐT:
TELET VÁR,
MI ÁTSEGÍTI AZ ELMÚLÁSON.
SEREGFUTÁRSZÉL
CSENDESEDIK,
SEBESÜLT FÜVEKRE FEKSZIK,
A VILÁG LÉLEGZETE ELÁLL.
SZÉTSZÓRT MAGOK:
TÖLTÉNYEK, AKNÁK,
TAVASSZAL FELROBBANNAK.
SUHOGVA
VADLUDAK REPÜLNEK
ÚJ ÉVSZAKÉRT A LÁTÓHATÁRIG,
HÚZZÁK AZ EGET A
FELTÁMADÁSIG.

 

FÉNYTŐL ÜTÖTTEN

SZÉL FÚJ ÁT RAJTAM,
A FÁK KIKERÜLNEK,
MEGYEK FÉNYTŐL ÜTÖTTEN,
AZ ÚT VEZET,
NEKEM CSAK LÉPNEM KELL.
UTÁNAM NEM JÖN SENKI, SEMMI,
APÁM, ANYÁM
ÁLLNAK A KAPUBAN, HOL
ELBÚCSÚZTAM,
VALAMI TORONYBAN HALÁLHÍRT
KONGATNAK?
HÁTAM MÖGÖTT VÉRZIK EL
A CSEND,
HARANGSZÓ KÉSELTE MEG,
SZÍVE FÖLÖTT
NEHÉZ BOMBÁZÓK:
SZARVASBOGARAK
DÜBÖRÖGNEK.

 

VISSZA SE NÉZTEM

POGÁCSA, TARISZNYA NÉLKÜL
INDULTAM,
NAP VOLT A TEMPLOMTORNYOM,
NAGYHARANG
BENNE A HOLD. MENEKÜLTEM
A VIRÁGZÓ KERTTEL VICSORÍTÓ
TEMETŐTŐL.

VISSZA SE NÉZTEM, MERT
FÉLTEM, KŐVÉ VÁLTOZNÉK,
KISCSIKÓVÁ.

AZ ÓLBÓL PISLOGÓ
SZÁLGYERTYA VILÁGÍTOTTA BE
UTAM, AZÓTA CSILLAGGÁ NŐTT.

MOST VISSZAPILLANTÓ-
TÜKÖRBŐL:
VÉZNA TÁRSAIM SZEMÉBŐL
NÉZEM GYEREKKOROM,
KÉPET ŐRZÖK:
EGY SOVÁNY KISFIÚ
FELNÉZ NAGYANYJÁRA ÉS
MINDENRE ELSZÁNTAN
ENNI KÉR.

 

LOBOGÓ SÖRÉNNYEL

CSONTOSODIK BENNEM
A JEGENYÉKIG ÉRŐ
KISCSIKÓSZERELEM,
TŰZCSILLAGOT, VIHART
LENDÍT A KÉT KEZEM,
FÖLDÖN VAN A LÁBAM,
NAPOT VER A FEJEM,
VADKACSATOLLÚ SZELET:
AZ ŐSZT,
LOBOGÓ SÖRÉNNYEL
KERGETEM.

 

TÁVMONDAT I.

FRÉDIKUTYÁM MA
EGYSZERRE
JOBBKÉZZEL ÉS
JOBBLÁBBAL KELT FEL.
AZT MONDTA REGGELI
UTÁN:
A
VILÁGMINDENSÉG
MEGMARADHAT
MÉGIS.

 

KÖVETTEM

UTÁNAM KÖPÖTT A FALUM,
KITAGADOTT,
ÉN
NEM BIZONYGATTAM MANKÓS, ÖR
EG
SZÜLŐHÁZAMNAK: MEGFOJTANAK
A HORGASUJJÚ ORGONABOKROK,
GÖRBÉN NÉZNEK RÁM
A TYÚKOK, KORHELY FÁK.

KÖVETTEM A SZERENCSÉMET
VONATON,
GYALOG,
TI
LÁTTÁTOK, HOGYAN PORZOTT
UTÁNAM
AZ EMLÉKEK BOLYHA.
RÁGTAM A KÖRMÖM, BELEFÁJDULT
A SZEGÉNYSÉG OTTHONI FÜSTJÉBE
FIATAL, SUHANC FEJEM.

 

SZÓLONGATOM

FEKSZEM ZÖRGŐ
ZABBAN, SZÓLONGATOM
MAGAM, TÉRDEMRE
ÜLTETEK KISGYEREK
PITYPANGOT, HALLGATOK
VELE, ÉRTEM
MIT MOND. ZENGŐ
BOGÁRKA HÚZZA A
CSÍKOT, HÁTA MÖGÖTT
PIPACSŐRTÜZEK
GYÚLNAK A KÖHÖGŐ
PORBAN. FŰSZÁL
BORZONG A ZÜMMÖGŐ
NAPLEME
NTÉBEN,
HAZAINDUL A HATÁR, POR
LEPI BE A KONGÓ
FALUT, NYIKKAN A
KAPU, NINCS MÁS
DOLGA. ÁLOMBA SÍRJÁK
MAGUKAT A
KISMALACOK,
LECSÖNDESÜL, FA LOMBJA
MÖGÉ BÚJIK ITT
MESSZEHORDÓ HANGOM
IS.

 

PIROS SZÁRNYAKON

SZERELEM

SZERELEM: SZÍVEM
VILÁGHÁBORÚJA,
VÁLTOTT LOVAKON
VÁGTATSZ.

LOBOGSZ KÖLYÖKKOR
KARÓTÓL ELKÖTÖTT
SZABADSÁGA,
KÖZLEGÉNYNAPOK LÁZADÁSA,
SZERELEM, NEM
FÉLSZ, NEM ÁSOD MAGAD
LÖVÉSZÁROKBA, SOHA
MEG NEM
HALHATSZ,
ARCODAT BELENÉZEM
A NAPBA.

SZERELEM, HA TE
MEGSEBESÜLNÉL,
VÉRED EREIMBŐL
AZ ÉGIG KICSAPNA.


VIRRASZTÁSOM

SZÍVVERÉSEDDEL VAGYOK
TELE, CSAK
MEGKÖZELÍTLEK, CSAK
SZORÍTLAK, SOHA EL
NEM ÉRLEK. FALEVELEKBŐL
HULLATOTT CSEND
VISSZHANGZANA BENNEM, HA
ELHAGYNA
ÁRNYÉKOD. NE LÁRMÁZZ,
CSAK
HALÁLTÓL HALÁLIG
ÉLSZ, AJTÓT NE NYISS
SENKINEK! VIRRASZTÁSOM
FALÁN TÚL ELNÉZLEK
GY
EREKSZAGÚ KEDVESEM,
SZERELEMMEL MEGKÖVEZVE
FUTSZ,
ELÚSZOL FULDOKLÓ VIZEKEN.

 

Ő

ÁLMOMBAN
                         ÁLMODJA
ÁLMÁT, A SÖTÉTSÉG
AJTÓTLAN AJTÓT RETESZEL
RÁ, LÉLEGZÉSEMBEN
LÉLEGZIK, PARTRA VETETT
HAL, NÉLKÜLEM MEGFULLADNA.
TARTOM
VÍZEN, SZER
ELMEN, LEGYEN,
KI ELMENVE IGAZOL:
VOLTAM, ÁLTALA
LETTEM, MIKOR SZÁRNYAIMAT
LEDOBVA AZ IDŐ
LIFTAKNÁJÁBA UGROM,
FOGAIM KÖZT FÜSTÖLGŐ
CSIKKEL,
ZSEBRETETT
KÉZZEL, VIRÁGPOROS
ARCCAL, MINDENKITŐL,
MINDENTŐL SZERELMESEBBEN.

 

TÖRÖTT TOLLAIM

IDEGEN AJTÓK ELŐTT
IDŐZÉSEM IDEJE
LEJÁRT. A HIDEG HAZÁBAN, A
KUTYACSAHOLÁSOS SZÉLBEN
HOVÁ KÓBOROLTAT A FEDÉL
HIÁNYA? RUHÁIM
FOGSÁGÁBÓL KEDVESEM
ÁRNYÉKÁBA KÍVÁNKOZOM, KI L
EHELETEMNÉL
MELEGSZIK, ÁTTESZIK
RAJTAM
SZEMEINEK SÍRÁSA, KÖNNYEI
INGEM KIÉGETIK HA
MELLÉM FEKSZIK.
TEMPLOMTOR
NYOK
CSIGASZARVAI FÖLÖTT
HIMBÁL AZ ÉJSZAKA, REGGEL,
ÁGYAM KÖRÜL SZÁRNYAM
CSONTJAIT, TÖRÖTT
TOLLAIM SÖPRÖM. AZ
ESZTENDŐ ZIMANKÓINAK
ÖSVÉNYEIN ELPORZIK A
HOLD FEHÉR HAVA, NEM
VÉDELMEZ SE FAL, SE ÖLELÉS,
CSAK A SZÉL OLTALMAZ.

 

SZORÍTS!

SZORÍTS,
ZÁRD RÁM SZEMED,
VÉREM BENNED ZUHOG,
SZÍVEMMEL SZÍVED CSERÉLD
EBBEN A SZERELEMBEN.
RUHÁD TÉPVE
FORRÓSÁGODBÓL
LEFEGYVEREZLEK,
KITALÁLOM RÓLAD, MESE
VAGY, SZÁD TISZTA SZESSZEL,
TORKOD ÉGGEL
VAN TELE,
ERDŐT, MEZŐT LÁTOK BENNED,
NÉZEM PERCEINKET,
ÖRV
ÉNYLENEK A FÁK KÖZT,
KER
ING FÖLÖTTÜNK,
LECSAPNA RÁNK A FAGY,
TEKINTETED NEM ENGEDI.
ELJÖN ÉRTÜNK SÖTÉT ESTE,
ŐSZI VÁLÁSVONATOK
CSORDÁJA, NE ENGEDD IDE,
KIÁLTS ÁRNYÉKÁRA!

 

No9 TÁVIRAT

AKKOR MÉG VOLTAM ZUHOGÓSZÁRNYÚ,
VÁGYÓDÁSBAN VESZETTKEDVŰ VILLÁM,
NEM TALPAD ALATT SÍRÓ GUMIBÁBU,
TORKONVÁGOTT, SIKOLTOZÓ SIRÁLY.

A GYEREKSZÜLÉST MEGKÍVÁNTAD,
INNENSŐ OLDALRÓL INTEGETTÉL,
FELÁLLÍTOTTAD A SZÍVCSAPDÁKAT,
VÉRENGZŐ VAD, TE, KI BOZÓTBAN ÉL.

ELHAGYATOTTSÁGOMBÓL LETT MAGÁNY,
RUHÁJA ALÁZATOM KÉK BŐRE,
KÍSÉRNEK VÉSZKIÁLTÁSAIM MÁR,

TÖVISVÁROTTHONOM: SENKIFÖLDJE.
VISSZAFELÉ JÁTSZOTT FILM, SIRATNI KÁR,

MEGÖLVE LENNE SZÉP, HA ÚJRA MEGSZERETNE.

 

MINDEN KÖNNYÉT...

HÚSODBA KÖLTÖZÖM, EL NE JUSSANAK
SZÍVEMIG VÉREDBEN A FÉRGEK, PIHÉIDDEL
BÉLELT, VISELT RUHÁID HORDOM,
MARADÉK
ÉTELED ESZEM, GYÖNGYHARAPÁSAID
MINDENÜTT: ÉKSZEREM. ELNYOMOTT
CSIKKEIDDEL SZOBÁD TÖMJÉNEZEM, SZÁD
NÉMASÁGA: BONTATLAN LEVELEM. SZEMED
MINDEN KÖNNYÉT KIOLVASTAM MÁR,
UTAIM TENYEREDEN, MINDEN VONALA
TÉVEDHETETLEN-HOZZÁD. ÖRÖKÖS ÉBRENLÉTBE,
VIRRASZTANI KIBONTOTT HAJADBA
JÁROK, EMLÉKEZETED

VÍZTÜKRÉN MEGCSÓKOLOM FELFÉNYLŐ
KEDVED, MIKOR SUGARADDAL
LEFELÉ LEBEGSZ,
KIFUTOK ELÉD AJTÓMTÓL LEVEGŐDIG, LEVEGŐ
S KÜSZÖBÖD KÖZT ŐGYELGEK, MEGTORPANOK,
MINTHA RÉGI SZERELEMMEL VÁRATLAN TALÁLKOZNÉK
SZEMBE, FELZOKOGSZ BENNEM, MIKOR
TORKOMIG TÉLBEN, TENGERIG FÉNYLŐ
SIKOLY ELVEZETI TÁNTORGÓ ÁRNYAM, S
HARSONÁM
ZIHÁLÓ TÜDEJE MEGREPED, MEGHASAD
NYÍLÓ REPÜLÉSEM.

 

No22 TÁVIRAT

BEFESTI RUHÁMAT AZ ÉJSZAKA GYÁSZRA,
ÓCEÁNI KÖDÖK: PILLÁM MOZDULÁSA,
TÁVIRATKÉNT TÉPŐDNEK FEL BENNEM A SZAVAK,
FELFELÉ HULLOK, PIROSAN HAVAZ
OK, SUTTOGVA A FALNAK.

VÁRLAK, ÖSSZEGYŰJTÖM ARCODAT A SZÉLBEN,
SZOKNYÁDON LECSÚSZÓ KEZEM, ÉRINTÉSEM,
IGÉK ISMÉTLÉSE, ÁTMENETI ÁLLAPOTOK,
ÁGYAMBAN HÓTORLASZOK, MEGFAGYOK, VÁRLAK,

TÉGED, KI EZERKILENCSZÁZNYOLCVANKETTŐ
NOVEMBER NYOLCADIKÁN,
SZOMBATON ÉJJEL
TIZENKÉT ÓRAKOR MÁR NEM VOLTÁL MEGMENTHETŐ.

SZABAD, KIFOSZTHATATLAN ŐSZ LETTEM,
KIBEN LECSUPASZODNAK, SORSUKAT BÁMULJÁK,
SZERELMESEN LEVELEZNEK EGYMÁSSAL A FÁK.

 

VISSZAJÖN

VISSZAJÖN, HOGY LÁBNYOMÁBÓL
ÚJRA FELÉPÍTSEM, SZÁMAT SZÁJÁHOZ
IGAZÍTSAM, FEJÉNEK RÉGI H
ELYÉT
VÁLLAMON MEGKERESSE. VISSZAJÖN,
HOGY SZÉGYELLJEM MAGÁNYOM,
HOGY IDŐNKET, MINT
SZÉTROMBOLT
VÁRROMOT RÁMCSUKJA. KÖNYÖKIG NYÚL
ÜRES MELLKASOMBA, BORDÁIMAT
SZÁMOLGATJA, SÁPADTSÁGOMAT, FÜS
TSZAGOMAT
KIBESZÉLI, SZAVAIBA CSOMÓZ,
ÖLELKEZÉSEINKET, POFOZKODÁSAIN
KAT
EMLEGETI, BŐRÖMÖN
KARCOLÁST HAGY,
MOSTOHAANYÁSKODIK FÖLÖTTEM.
MÉRT JÖN? AMIKOR ESTE
SZOBÁM SARKAI DENEVÉRKÉNT ELSZÁLLNAK, HALOTTNAK TE
TTETEM
MAGAM, S LAKATLAN TESTEM
AVARROPOGÁSBAN ELINDUL A DIÓFÁK
LEVERT EMBRIÓI KÖZT, SORSUK
HASONLÍT SZÜLETETLEN
GYERMEKEIM SORSÁHOZ, KIK ÉJSZAKA ELSZÍVJÁK CIGARETTÁM. AK
KOR Ő
VISSZAJÖN, HOGY ÚJRA
ELMENJEN ÉS ÚJRA MEGJÖJJÖN.

 

PIROS SZÁRNYAKON

AZ ÉJSZAKÁT SZÉTCSIRIPELŐ
MADARAKAT SZÉTVISZI A SZÉL.
ÉGBŐL ANGYALOK DOBBAL, AZ
ELMÚLT NAPOK, ELMÚLT LÁNYOK
VISSZAJÖNNEK. SZÁJUK KAPÓ
SZÁJ, SZEMÜKÖN CSAK KI,
BELÁTNI NEM LEHET. SISAKOS
AZ ÉN SZÍVEM,
SÖTÉTSÉGHEZ
NÖVÖK, HAJNALOKHOZ HALOK,
ELFÉRNEK MELLETTEM A CSEND
SZOBRAI. MÁR NINCS OLYAN
SZERETŐ, AKI NÉLKÜL NEM
FÖLDESÜLHETEK. BEFELÉ
FÖLDIGÉRŐ
HAJAT ŐSZÜLÖK, IDŐM AZ
IDŐBEN ELTÉVED. SZEMHÉJAM
ALÁ KELLETT VOLNA REJTŐZNÖM,
LELKESEDÉS, KESEREDÉS KÖZÖTT
HONTALAN NE LEGYEK,
PILLANTÁSOM
NE LEGYEN UTCÁN TALÁLT
KISKUTYÁK PILLANTÁSA, MÉG AZ
ÉJSZAKA FRONTÁTVONULÁSÁBAN
KATICABOGARAZIK
PIROS SZÁRNYAKON
AZ IFJÚSÁG.

 

TÁVMONDAT II.

MÉGSE.

 

TIÉD LEGYEK!

PENGEKÉNT

FÖLÖTTED TORONYKÉNT, KÖRÖTTED
VASTAGON ÁLL A CSEND, PENGEKÉNT SUHOGNAK SZÁRNYAI A PERC
NEK.
ÁLOMBÓL, HALÁLBÓL, SZERELEMBŐL
ÉBRED ÍGY AZ EMBER, MIKOR
BETELJESÜL CSATTANVA CSAPDÁJA,
ZUHAN HOLDAS KÚTBA,
KÉSEK KÖZÉ, ELŐRESZALADVA
NEMLÉTBEN TEREMTENI

LÁTHATATLAN RENDET.
MEGÁLL SAJÁT LÁBÁN, NEM
KELL VIGASZTALNI A VERSET!
MEGHALNI, FELTÁMADNI? CSAK A
HARAG, HARAGOK DOBNAK FEL, TENGER
A HOLT TESTET BOCSÁJTJA ÍGY ÖRÖK
MAGÁNYOSSÁGRA, HORDOZNI SÍRÁST
AZ ORSZÁGBAN, MERT VAGY MEGPOFO
ZOTT,
KASZTRÁLÓ KÉSEK ELŐL MENEKÜLŐ,
ÖRVÉNYLŐ FÜSTBŐL AKARTAD LÁTNI,
ÁLOMALATTI SZÓBÓL HALLANI
A TÖRVÉNYT.
LEGYEN EGY ABLAKOD, MIN BESÜT
A NAP! ÁLLJ! NE MOZOGJ!
NEM KELL VIGASZTALNI A
VERSET, MEGÁLL AZ A LÁBÁN,
HALOTTAT TÁMASZT FEL,
TEREMT LÁTHATATLAN REN
DET.
OLVAD A FAGY, FENI A SZÉL A FÁKON
A SOK CSORBA BOROTVÁT, ZSILETTET.

 

MAGAD

                        POLNER ZOLTÁNNAK

MEGKÉRDEZTÉK: KI AZ APÁD, S
KIESETT A MADÁRNYELV SZÁJUKBÓL,
HA IGAZAT MONDTÁL.
MEGKÉRDEZTÉK: ÁTÉLTÉL-E MINDENT,
MIT FELRAJZOLTÁL VERSEDDEL,
VAGY CSAK ÁLMODBAN LÁTTAD
A KÍNT, AZ ÉRZÉSTELEN ÉRZÉST,
A METSZETTHASÚ HOLDAT.
MEGKÉRDEZTÉK: NORMÁLIS VAGY-E,
HOGY TINTÁBÓL, PAPÍRBÓL
ÉPÍTED NAPJAID,
S NEM CSODÁLKOZTAK, MIKOR
AZT MONDTAD: NEM.
MEGKÉRDEZTÉK: MIT CSINÁLTÁL
EDDIG, ÉS KINEVETTEK,
MERT AZT MONDTAD:
MEGCSINÁLTAD MAG
AD.
DE NEM KÉRDEZTÉK MEG,
MERT FÉLTEK MEGKÉRDEZNI
TŐLED, AZ EMBER FIÁTÓL:
MIT AKARSZ,
MIT SZERETNÉL,
MITŐL FÉLSZ?

 

DÓZSA

VARANGYVÖRÖS ÉJSZAKÁDBAN
FORGÓSZÉL
RABOLTA MENNYBE A FÁKAT,
ÉGŐSZÁRNYÚ
VARJAK VITTÉK VÉRED FEKETE
HÓSZITÁLÁSBAN, CSAK PARAZSATOKÁDÓ
TROMBITASZÓ, SZELEK KIFESZÍTETT
VITORLÁI FELETTI, HALK, HALOTTI
ÉNEK, LEVELEKBŐL HULLATOTT
SIKOLY LÁTTA, MIKOR GYULLONGÓ
LE
HELETED AZ IDEGEN CSENDBEN JEGET
KIÁLTOTT. PIROS PARIPÁK ELŐTT
MEZTELENRE VETKŐZTETETT BŐRÖD:
PÖRKÖLT VIRÁG, SISTERGŐ FAGYBAN
HEVÍTETTED
GYULLADÁSIG MAGAD.
PENGÉID BONTOTTAK CSONTJAIDON
LÁNG-UJJLENYOMATOS,
FELROBBANT SUGARAT.
                                             VARANGYVÖRÖS
ÉJSZAKÁDBAN FORGÓSZÉL RABOLTA
MENNYBE A FÁKAT. OTT VOLT A
MÁGLYA: VÉRES ANGYAL. MOST MENNY
BESZÚRT
TORNYOK CSIGASZARVAI FÖLÜL NÉZEL
LE A NAPBÓL, TŰZTŐL VISELŐS ARCCAL.

 

NA, MI VAN?

              PATAKI JÁNOSNAK ÉS FERENCNEK

A KÖLTŐ OLYAN LÉGHAJÓS, KI
TUDVA TUDJA: LEZUHAN,
MÉGIS
FÖLSZÁLL SZÜLŐFÖLDESTÜL,
MINDENESTÜL, HA KELL,
KOSARÁBÓL
NEHEZÉKÜL
KIDOBJA FELESÉGÉT,
HAT GYEREKÉT, SZERELMI
LEVELEZÉSÉT, ÍRÓGÉPÉT,
KÖNYVEIT,
FÉNYKÉPEIT,
FOGKEFÉJÉT, SORRENDJEIT
ÉS NYAKKENDŐJÉT - HA VAN NEKI-
SZÉKESTÜL ÉS DIPLOMÁJÁT,
KÉTKEDÉSEIT, GYŰLÖLETÉT,
SZÍVÉNEK HOMOKZSÁKJAIT,
HOGY ÉGBE VIGYE EGY HAJÓ.
A KÖLTŐ OLYAN
LÉGHAJÓS, KI ISMER
I
A MAGASSÁG MÉLYSÉGÉT, ÉS
HA KELL, KIUGRIK MAGA IS.

 

TIÉD LEGYEK!

DUNÁTÓL KELETRE,
FÉNYEK ÚTKERESZTEZŐDÉSÉTŐL
HÁROMSZÁZ MÉRFÖLDRE
EZ A KOLLÉGIUMVÁROS,
EZ A SZOBA, HOL
VASÁGYASTÓL FELEMELKEDEM,
HOVÁ BETÁNTORGOK,
ÁRNYÉKOM ÉJJEL BELÉP
AZ ABLAKON,
FALAI KÖZÉ FEHÉREDEM,
KILÚGOZOTT INGEM
MEGPERZSEL, ITALOK
FERTŐTLENÍTENEK,
ASZTALON VIRRASZTÁSOMTÓL
ÜRES ÜVEGEK.

FÜSTSZÍVŰ MAGYARORSZÁG!
ITT RONGYOLOM GYEREKKORI
RUHÁIM,
ITT VETKŐZÖM, VETKŐZTETEM M
AGAM,
HOGY ELFOGADJ, HOGY
TELJESEN TIÉD LEGYEK!

 

KI VOLT?

                  PETŐFI SÁNDOR EMLÉKÉNEK

A FÁK SZELET KAVARNAK, ÖRVÉNYLIK
SUGARA, SÜT A NAP, AGYONÜT VÉRREL
TAPASZTOTT TORNYOKAT, ELHAGYJA
IRÁNYÁT AZ IRÁNY, VESZETT CSIKÓKÉNT
KÖRBE FOROG, LETÉPI GYÁSZOLÓ
FEHÉR INGÉT A TÉL, KUKORÉKOLNAK
VÖRÖSEN HAJNALI KAKASOK.
                                                          NAPBÓL
JÖTT EMBERT KORMOS ÜVEGEN ÁT LÁ
TOK,
OTT JÖN!
HAVAS ESŐBEN, KEZÉBEN VERS-
VIRÁGGAL, FAGY
SISTEREG OLVADVA ELŐTTE.
                                                          ALSZIK
ÁROKPARTON, ÚTSZÉLEN, FELFÉNYLIK
ARCÁN AZ ORSZÁG, AMERRE JÁR TÜZEK
GYULLADNAK KI TŐLE!
                                               HUSZONHAT
ÉVESEN TŰNT EL, ÍTÉLVE ÖRÖK
HALLGATÁSRA, SZÉDÜLVE IBOLYÁNTÚLI FÉNYBE,
PUSKAPORFÜSTÖS ARCÁN KÖNNY PE
RGETT.

KERESEM SZÍVVERÉSÉT FÜVEK ALATT,
FÖLDBEN, HOL VAN Ő, KI ELJÖTT TENNI
RENDET A HAZÁBAN, ISTEN HELYETT?

 

FÜST KÖNNYEZI

                                          SINKA ISTVÁN EMLÉKÉNEK

MILYEN JÓ LESZ MEGBÉKÜLNI, MEGBÉKÜLNI,
MEGSZÉPÜLNI, MEGBÉKÜLTEN A KÖNNYEKBEN,
MEGSZÉPÜLTEN VAK SZOBÁBAN SÍRNI ÉS
NAGYOT NEVETNI, BEHÚNYT SZEMMEL ÍRÓGÉPET
VERNI. MINTHA ÉN LENNÉK MINDENNEK AZ OKA,
MINTHA ÉN TEHETNÉK RÓLA, HOGY NEM VAGY
ITT, HOGY ITT VOLTÁL, HOGY KERESZT VAN
LÁBAD NYOMÁN, ÉS LEOMLOTT MESSZESÉGEM,
VÉRT KÖHÖG A KICSIKOROM, ÉDESANYÁM
KICSI FI
A KIVÁGOTT ERDŐBEN FOROG, NEM
AKAR MENNI HAZA, NEM AKAR MENNI SEHOVA,
MINT FÉSZKÜKKIFOSZTOTT MADARAK KÖRÖZNEK
A KISZÁRADT ÉG ALATT, A FA KÖRÜL, A GYÁSZ
MELLETT, ÉS NEM KÉRNEK MÁR KEGYELMET,
INGSZAGGATÓ KÉSES SZÉLBEN, VILLOGÓ, LOMBOS
HÓESÉSBEN ÉS MÁJUSI FAGYOKBAN, JAJAIDDAL
ÉDESANYÁM, JELTELEN ÚTRA ENGEDTÉL, LEESIK
SZEMEDRŐL A FILLÉR, ÚGY LESEL UTÁNAM, FÖLDBŐL
VIRÁGOKKAL KÉMKEDSZ ÉS KÜLDESZ RÁM
TENGER
ÁTKOT, CSAK ÁLMODJAK BOLDOGSÁGOT.
ÁRVÁBBAN
ÉS TÜNDÖKLŐBBEN SENKI SEM VILÁGÍTHAT AZ
ÉJBEN, TÜZET RAKOK ŐSZI Á
GGAL, FÜST KÖNNYEZI
BE A SZEMEM, SÍROK EGYRE BOLDOGABBAN,
MEGTISZTULTAN, VIGYOROGVA.

 

NEM ENGEDEM

EBBEN A VESZETTKUTYA-LÉTBEN
CSAK MEGTETVESEDEM. HASONLÍTOK
ŐSZI KERTHELYISÉGEKRE, TERASZOKRA, BOZÓTTŰZBEN ÖREGEMBERE
KRE,
AHOGY LEVELEID ÉGETEM, MEGTELEK
SZÍVEMIG FÜSTÖDDEL. VALAHONNAN
FÖNTRŐL, VALAMI ÁGRÓL FÉNYKÉPEZEM MAGAM, DE A KÉP ÜRES,
BELŐLE ELPÁROLGOK, VALAHOL VILÁGON
KÍVÜL LEBEGEK, SEMMI SEM KÖT
MÁR A FÖLDHÖZ, HOL MEGISMERTELEK, HOL
AJTÓIM BESZÖGEZTEM, KAPCSOLATA
IM
LEZÜLLESZTETTEM, A SZÍVVERÉSED KÖRÜLI
VILÁGBAN KISZOLGÁLTATOTTÁ, ÜRES-GYU
FÁSDOBOZ-
ELDOBOTTÁ LETTEM, AHOGYAN
KISZÁMÍTOTTAD, MINT
SZÁMOMRA UTOLSÓ ÁLARCOD.
                                                          LAKATLAN LEVEGŐMBŐL
CSILLAGGÁ LOBBANOK, CSENDÉJSZAKÁDBAN RAGYOGOK
GYŰRŰIDTŐL FÉNYESEBBEN, ELFELEDNI NE TUDJ,
NEM ENG
EDEM.

 

FÉNY SE VOLT

ÉJFÉLTŐL REGGELIG EMELJ
FEL MAGÁNYOM
SUHOGVA, SZÖRNYŰT NE SZÓLJAK,
LEFEGYVEREZŐDJEK, VÁGJ VÉGIG KARDLAPODDAL,
GYOLCS INGEMEN A VÉR, VÉRBŐL
LEGYEN ZÁSZLÓM! EMELJ FEL
MAGÁNYOM!
NE LEGYEK UTCÁK RABJA, LIDÉ
RCEK,
KÖDÖK HURCOLNAK, SIKÁTOROK BE
JÁRATÁNÁL
HAJSZÁLAIM NYOMATA
KŐBEN, SISTERGÉS-TORNYOK KÖZT
SZÁRNYATLAN, HATALMAS PILLE,
MINTHA FÖLDHÖZ LENNÉK
SZÖGEZVE. GŐZÖLGŐ VÖLGYEK,
LEBEGŐ EJTŐERNYŐK,
SZEMEMBŐL KIHAJLÓ LILIOMOK
ELHAGYNAK, MINT ESŐKBEN
BOLYONGÓ
SAJÁT DÉMONOM. MARADHAT-E A
MAGASSÁG? MADARAK EGYETLEN
INDOKA.
FEJTŐL LÁBBAL ÉBREDEK, ÜLÖK
AZ ELSŐ SÖTÉTBEN, ARCOMON
A FÉNY UJJLENYOMATA
KETTÉHASADVA.
MEGKEZDEM KÖLTÖZÉSEM, LÉPEK,
DE NEM FELÉD, HOL

ÖSSZEFAGYNAK EREK,
ÖSSZEFAGYNAK
SZÁJAK. MEGYEK FEL A
VERŐFÉNYEN
, KÖRÖTTEM
KORAI MADARAK,
ALATTAM FOLYÓK LUSTA
DEREKA, FÖLÖTTEM
HAMVAS HOLD HAVAZIK, VÉRT
KÖP A SZÉL, FÁZIK, MEGBOTLIK
REPÜLÉSEM ÍVÉBEN. NÁDASOMBAN,
VADVIZEMBEN SISTEREG KEDVESEM,
A VIRÁGOK FELISMERIK ARCÁT.

BOCSÁSD MEG
MÚLANDÓSÁGOMAT,
MARADTAK UTÁNAM UTCÁK, ÉSZRE
NE VEDD, NYITOTT SZEMEK
A JÁRDAKÖVEK,
KARÁMBA KERÍTENEK
TÉGED A GÁZVEZETÉKEK, NE KIÁLTS!
FÉNY SE VOLT, JAJ SE, NE KIÁLTS!
MINDEN SZAVAD BŐRÖMÖN
SZISSZENŐ SZÍJ, S NEM LENNE JOBB
HA ITT LENNÉL, NEM LE
NNE JOBB
HA OTT LENNÉK, GYERMEK, MÉG IJE
DŐ, SZALA
VAGY, TÉKOZLÓ ANYÁM, MONDANÁM: UGORJUNK
A KIRAKATBA! KÉRDEZNÉM: A TE ÖLED MICSODA SZÉPSÉGET REJT?
ELSZÓ
LÍT
SZÍVEMBEN CSATTANÓ ZÁVÁR,
SOKASODNAK
HÓ ALATT A HÁZAK, ÁGYÚCSÖVEK:
EGYSZEMŰ KUTAK FÜSTÖLNEK
FEL RÁM.
KÖZELEBB SZÁLL A NAP,
                                                  FEJSZÉT A FEJÉBE!

 

NEGATÍV

VIGYÁZVA LÉPEK

                             RATKÓ JÓZSEF EMLÉKÉNEK

NÉZEM A FÖLDET, KERESEM BENNE
ŐSEIMET. NEM TUDOM MIVÉ
VÁLTAK, TALÁN ÉN LETTEM
BELŐLÜK, VAGY ŰRHAJÓ, BETON,
BÚZA.
FELLOBBAN BENNEM A SOK SZÁLKÁS
EMLÉK, VERSBE ÍROM JÖVŐM, ÜZENEK
NAGYAPÁM SZERSZÁMAINAK:
PORLADJANAK!
FÖLDET FELFORGATÓ PARASZTOK AZ
ÉN MESTEREIM, LEHETNÉNEK
MINISZTEREK IS,
TUDJÁK, MERRE KELL VINNI A FÉNYES VASKERESZTET, BÁR NEM KÖNYVBŐL
TANULTÁK.
SZÍVÜK, TÜDEJÜK ELKOPOTT, EREIKBEN
FOLYT A ROZSDALÉ. FOGAIK UTÁN
ELHULLTAK
ŐK IS, CSENDBEN, FEKETE KALAPPAL
FEJÜKÖN, EKESZARVRA KEMÉNYEDETT TENYÉRREL.
VIGYÁZVA LÉPEK A FÖLDÖN,
ODALENT ÉLNEK NAGYAPÁIM,
NAGYKEZŰ ISTENEK.
HARAGGAL HA RÚGNÁNAK,
FELETTÜK FELROBBANNÁNAK
A HEGYEK.

 

TANULJAM MEG!

AZ ŐSZINTESÉGET
KUTATOM MINDENKI
SZEMÉBEN,
MONDJÁK MEG, HA NEM
JÓK ACÉLBÓL RESZELT
BETŰIM,
NÉZZENEK ÖSSZEFUTÓ SORAIM
KÖZÉ MERÉSZEN,
TANULJAM MEG ZÖLD
SZEMEIMMEL LÁTNI VARANGYOS
HIBÁIM.

 

MAGADÉRT ELFELEDLEK

SUGARADIG SEM ÉREK SÓS VÍZZEL
MEGTELT SZEMEIMMEL. SZÉLLEL
ŐRIZTETLEK,
TENGER UTAMBA GÖRDÍTETT
KAVICSA. MAGADÉRT, TÉGED ELFELEDLEK,
VÁRLAK-SIRATLAK, MINT TŰZBE
VISSZADOBÁLT FORRÁSFEHÉR KÖVEKET:
MELLEID.
VÉRESRE
CSÓKOLJÁK SZÁMAT A SZÁDBÓL KIFORD
ULÓ
LÁNGOK. ELBALLAGOK, CSAK LASSZÓVAL
ELFOGHATÓ SZÍVVEL,
ÉSZAKRA-DÉLRE,
MINDEGY,
ALAKTALAN BAZSALIKOM-LÁBNYOMAIMAT IS
MAGAM UTÁN FELSZEDVE AZ ORSZÁGOS
TÉLBEN, FÉNYKÉPEM VERONIKA KENDŐJE.
AZ
ELNAPOLT MEGSZÜLETÉSNAPOK UTÁN
LEVELEIM
NEM JUTNAK EL RENDELTETÉSI HELYÜKRE.

 

AMIKOR MEGÉRTED

TORKODBÓL A FÜST SZAKADOZVA
SZÁLL, ÁLMODBAN FELNYÖGSZ,
LÁTOD A HIDEG ŰRBŐL
NÉZŐ, EGYKEDVŰ SZEMEKET,
BUKOTT, VÉRES ANGYALOK PEREGNEK,
VÖRÖS-FEKETE LAPOK,
MINT
SZÖKŐNAPOK PEREGNEK,
CSILLAG ZUHAN VALAHOL, VALAHOL
LEESIK, DÉMONOD ELENGED,
SEM SZIKRA, SEM LÁMP
A,
TÁNTOROGSZ HADONÁSZVA,
TÜK
ÖRBŐL PENGÉBE LÉPSZ,
NEM KISÉR ÁRNYÉK, HANG,
SE FÉNY, A SZERELMEK
ROMVÁROSÁBÓL
KÉT KAR VÁLLADAT ÖLELI,
SZORÍTJA TORKODAT, MÁKONY
FÜSTÖL A SZÉLBEN NYAKAD
FELÉ: EZÜST SARLÓ, SZÍVED
FELÉ HÉTÉLŰ BOLYGÓ. A
FÉLELEM MÁR KÉKÜL SZÁDON,
MIKOR MEGJELENIK Ő,
RÁDHAJLIK
SZEMPILLÁJA, S A BÜNTETŐ
ELŐL ELREJT LEBONTOTT HAJÁVAL.
ILYENKOR KÖNNYŰ A KÖNNY, ÉGŐ
ARCODBA BEFALAZVA, VISSZAFELÉ
FOLYVA, MAGADAT ÖNMAGADRA
FELFESZÍTED, SAJÁT CSUPASZ
TESTEDDEL ÖSSZEFEKSZEL, VÉRED
SODRÁBA DOBVA, HÁNYKOLÓDVA
ÁTFORDULSZ A BOLDOG-ÁLOM-MÁS
BA,
HOMLOKOD JEGES GYÖNGYEIT ELEJTED,
LERÁZOD, AMIKOR MEGÉRTED,
AMIKOR
KIMONDOD.

 

ARCOMIG NYÚL

KŐVEL KIRAKOTT PART, ÁRVÍZ
ISZONYODIK, ELVISZ, MINT A
VÍZIMADARAK, ÉSZREVÉTLEN
SZÁLLOK ÁT A HOLDRA, VÉDTELEN
LESZEK, NEM LESZ ÉG, CSAK A
CSILLAGOK PORZANAK, NEM LESZ
CSEND, CSAK A ZAJOK FALAZZÁK
BE EGYMÁST, NEM LESZ CSAK AZ,
AMI NEM LÁTSZIK, ÉN SEM LESZEK

MÁR, KÉT MOZDULAT KÖZT
TUSAKODOM, ARCOMIG NYÚL A
HOMÁLY.

 

JÖHETNEK ÉRTEM

LEHÚNYT SZEMEM
MÖGÉ HALOK, AZ AJTÓT
MAGAMRA ZÁROM, LÉTEM
LETAGADOM, CSAK A
NAPOT LOPOM,
SZ
ERELEM
HADAT NEM ÜZEN, MARASZTAL,
MEGMARAD, ELKÜLDENI IS
CSAK ADDIG ÉRDEMES, MÉG
SZÍVE ÁTLÖVI GOLYÓÁLLÓ INGEM,
SZÉTTÉPI SZÍVEMET,
GYEREKKOR KERTVÉGI
BUNKERJÁBAN SEM BUJDOSOK,
MÁR MINDENKITŐL,
MINDENTŐL SZABAD VAGYOK,
ÍGY HORDOM KI A
BÁNATOT, MÁR VISSZAJÖHET
AZ ÉG, ÁGYÚBA ÖNTÖTT
NYUGALOM, ELVARÁZSOLT
MADARAK ÉNEKE. MAGYARORSZÁG
SZÉLCSENDJÉBEN FODROZÓDIK
KÖRÉM A SÖTÉT, MÁR
JÖHETNEK ÉRTEM VARJAK,
TENYEREMBŐL JÖVŐLÁTÓ
SIRATÓASSZONYOK.

 

KIÁLTANI VALAKIÉRT

VALAKIÉRT
                        KIÁLTASZ HEMPEREGVE-NÉG
YKÉZLÁB,
KIOKÁDOTT ESTÉID ROMJAI
KÖZT ÁRNYÉKODBA SZELÍDÜLSZ
ÁLARCOSAN,
ÁLRUHÁSAN, MAGAD SEM ISMERVE
FEL, TENYERED VONALAIN ELTÉVEDSZ,
VARJAK VISZIK VIRÁGAID SZÉT,
SZELET KÜLDENEK, ELFÚJJON,
ESŐ HAMUDAT SÁRBAMOSSA, ARCOD
FÖLDDEL LEGYEN EGYSZINTBEN,
SÍREMLÉKFÜVEIDHEZ
SZEMED KÖLTÖGETNI ELJÁRJANAK KISÉJSZAKÁBAN
AZ EGYÉVSZAKÚ KATICABOGARAK, SZÁRNYUKKAL
MEGÉRINTSENEK, SZÍVEDEN KIS
ŐRTÜZET RAKJANAK, HARANGVIRÁGOT HARANGOZZANAK ÉRTED,
MISÉT FELTÁMADÁSODÉRT, KÖZTÜK AZ,
KI MIATT AJTÓID
BEZÁRTAD. MADÁRVIRRASZTÁSÚ
C
SILLAGÉJSZAKÁDBAN SÍRJ, SÍRJ, EZEK AZ ELMÚLÁSOK A TIEID, MAGÁBA SZÍV,
MAGADBA SZÍVOD SZÍVEDIG A
SÖTÉTSÉGET,
A SEHOVÁ SE TARTOZÁSBAN
MENEKÜLNÉL VISSZA, TEHERAUTÓ
PONYVÁJA ALATT, VISSZA ANYÁD
HASÁBA, TE, FOGAID KÖZT ŐSÖK
VARÁZSIGÉIT CSIKORGATÓ, TE
PETŐFIFEHÉR
INGES FIÚ, TE
MADÁRLÁTTA-PIROSSZÁRNYÚ,

MILYEN BEZÁRATÁSRA
TALÁLSZ, HA
VISSZATÉRSZ

A MÁSNYELVŰ TÁJRÓL,
LELOMBOZVA,
KIFOSZTOTTAN, IFJÚSÁGODBÓL
KITILTVA.

 

DAL

CSAK KISÍROM MAGAM, CSAK
ELLOBBANOK, A NYÁR
NEM FOGAD ÖRÖKBE, KÉSZÜLNEK
ELLENEM, KIFOSZTANAK
AZ ÉVSZA
KOK. ÉJSZAKÁIVAL
A CSEND BEKERÍT, HALLGATHATOM
A LÉLEK ZAJAIT, KIHŰLÉSEMET
ELTITKOLOM MAJD, A
FAGYNAK NEM ADOM FEL
MAGAM.
                    JÉGGEL
ETETETT SZÍVEM KÉSZÜL
MAJD TŰZHALÁLRA,
HOL LESZEL AKKOR
IFJÚSÁGOM, TE
EGYETLEN, TE ÁRVA.

 

NEGATÍV

SUHOGÁSOM, FOGFÁJÁSOM, IFJÚSÁGOM!
ÍME, ITT VAN A VERS, MIBEN SENKI
SEM SZÓLÍTTATIK. EPÉM ZÖLD
ARANYÁVAL
FIZETTEM MEG ÁLMOD, CSAK A CSEND
UTÁNOZ FEGYVERROPOGÁST, CSEND,
AHOGY
MEGNYÍLIK A SZÁJ, NYÍLIK RÉSÉN A
VÉGTELEN, ÁLLKAPCSON NŐ KÉT SZÁL
PENGE, PENGETEJ
FOG,
KARDN
YELÉSNÉL LEBBEN A LÁNG, TŰZ
VÉRZIK BE KÖNNY-NYELÉSNÉL, MÁKFÖLD
FELŐL LÁZBESZÉDDEL KÁBÍT A SZÉL,
ALATTAM, FÖLÖTTEM, HÁTAM MÖGÖTT
SUSOG, SUSOGÁS. HÁT MICSODA SZÉL
EZ? LEVELEK FŰRÉSZFOGA VÁGJA VIHAR
ÁGÁT, FRÖCCSEN ZÖLDEN TAVASZI
VÉR, AZ EMELKEDÉS ZUHOGÓ SZÁR
NYA.
HOL AZ A KÉZ, HOL AZ A RÖG, HOGY MEGÁLLÍTSON?
S ELVEZESSE TÁNTORGÓ ÁRNYAM.
FOGCSIKORGÁS, VÍZBEFOJTOTT ÉNEK
MARAD CSAK UTÁNAM.
PÓK ERESZKEDIK LEKÖPÖTT
ARCOMRA, ISZAPBAN A LÁBNYOM,
EREIMBEN VÖRÖS ROZSDA...

 

VÁLASZTÁVMONDAT

ENNYI.

 

TÁVIRAT

AVAGY
HÓDOLAT A PATKÁNYKIRÁLYNAK

(A versben szereplő személyek
és események mindegyike a képzelet
szülötte, melyeknek a valósággal
való egybeesése csupán a véletlen műve.)

JÓZANSÁGOMBA BELEŐRÜLVE
ÉN VAGYOK HÓFEHÉRKE ÉS
A HÉT TÖRPE, SAJGÓ VÉGBÉLLEL,
FÉLFENÉKKEL BÁRSONYSZÉKBEN
ÜLVE, ÁLLAMTITKÁRNŐKÉNT ÉN V
AGYOK A SZONETTEK
PÁPASZEMES, FEKETE HÖLGYE,

MEDÁLLAL DÍJAZOTT, VEZÉRCIKKBEN
MAGASZTALT BŰNEIM MOST
BEVALLOM TOLVAJ SZÓVAL,
KÓKLER ARGÓVAL, TÁJSZÓLÓSSAL, (sic!)
A MAGYAR NYELVET AFFEKTÁLT A
KCENTUSSAL
TÖRVE -, EZT AZ ÜGYET M
ÉG
CSAK MOST VESZEM KEZEMBE! -
BARÁTAIMAT HÁTBADÖFVE,
HAZÁMAT ELÁRULVA, ÉN,
SZÖGESDRÓTTAL KERÍTETT
ATLANTISZ KÉTKULACSOS
KÉME, TITKOK TUDÓJA,
KISZIVÁROGTATÓJA, ARANYÉRT
ÖLŐ, SISAKOS KONKVISZTÁDOR,
MINT VESZETT KUTYA
HARAPOK GAZDÁM KEZÉBE,
S HAMISAN ZOKOGOK
SAJÁT VÁLLAMRA BORULVA,
SZUVAS, DE AZÉRT HERENDÁJ (sicc!) PORCELÁN
FOGAMMAL, ROJTOS NYELVEMMEL
ROTHADÓ TESTEM ÖSSZEMASZATOLVA,
ÉN, VÉRSZÍVÓ DRAKULA,
SZADISTA ÉS MAZOCHISTA,
JAMPI, SZEMÉT, CSŐCSELÉK,
HULLARABLÓ, HULLAGYALÁZÓ,
SÍRRONGÁLÓ, CSŐLAKÓ, GUBERÁL
Ó,
ANARCHISTA, GERINCTELEN,
BÉRGYILKOS ÉS BÉRTOLLNOK,
APAGYILKOS, GIGERLI, CSALÓ,
IMPOTENS, PERVERZ, LINK, PROLI,
KÖSZVÉNYES, KÖZVESZÉLYES,
ISKOLÁK KÖRÜLI TEREKEN ÁCSORGÓ,
NYÁLCSORGATÓ CUKROSBÁCSI,
ÚJSZÜLÖTTEM KUKÁBA DOBTAM,
GENGSZTERVÁLTÁSKOR MAGAMAT
LEGMAGASABB NAPI ÁRON ELADTAM,
A BANKOT KÜLFÖLDRE SÍBOLTAM,
HELIKOPTERRŐL RABSICOLTAM,
ITTASAN GYEREKET GÁZOLTAM,
EVÉS KÖZBEN ORROMBAN TURKÁLTAM,
VAMZEROLTAM, MADÁRETETŐBŐL
KIETTEM A SZALONNABŐRT,
TÁRSAIM SZÖKÉSI TERVÉRŐL
INFORMÁLTAM A FEGYŐRT,
MIKOR MEGDŐLTEM
, FALAZÓ
HÁVEROM HASBALŐTTEM, VÁDALKUVAL
MEGLÉPTEM, PUCEROMAT,
MEGUNT, ARANYERES KÖCSÖGÖMET
FELNYOMTAM, JÚDÁS-EZÜST KÉTMALLÉRJAIMAT
ELPIOLTAM, A ROMNYIKAT, MINT
MÁS A GATYÁT VÁLTOGATTAM,
ÖRÖKSÉGEM ELTAPSOLTAM,
SŐT! MINT MAF FIA,
HEKUSDÖNCI UNOKÁJA,
PIPÁSPIS
TA DÉDUNOKÁJA,
MÁR
HÁROMÉVES KOROMBAN A
SZALMAKAZALBAN CSIBUKRA
GYÚJTOTTAM, A DUNÁNTÚLT,
ALFÖLDET, MINT ÉJSZAKAI
TRAFIKOT KIRÁMOLTAM, A
TILOS-PIROSON SZIRÉNÁZVA
ÁTHAJTOTTAM, GAMMASUGARAT
KIBOCSÁJTVA VESZÉLYES
HULLADÉKOT TÁROLTAM,
TOLVAJKÉNT FOGDMEGET
KIÁLTOTTAM.

EZ ORSZÁGOS KRIMIBEN,
ÉN, ELSŐRENDŰ VÁDLOTT, KI
LSD-T, KOKAINT ÁRULT,
OLAJAT SZŐKÍTETT, CSAKLIZOTT SZESZT
TESZTELT, DOHÁNYT
CSEMPÉSZETT, OTTHON, A
KONYHÁBAN HIDROGÉNBOMBÁT
GYÁRTOTT -,
BEVALLOM KÉREM, NEVEZETT
BOKROSNAK, ALIAS KACORNAK
A CSOMAGOT FŰ ALATT ÁTPASSZOLVA ÉN
ADTAM -, ÓVODÁT, BÖLCSŐDÉT,
KÓRHÁZAT BECSUKTAM, KUPLERÁJT
NYITOTTAM, A FŐVÁROST, A DUNÁT,
MINT LITERES KÖVIDINKÁS
BUTÉLIÁT LENULLÁZTAM, A
FLASKÁT FALHOZ VÁGTAM, A
KÖZVAGYONT RONGÁLTAM, HERDÁ
LTAM,
HA ZŰRÖS PSZICHÉMMEL,
TENMAGAMMAL HADILÁBON ÁLLTAM,
RÁÉRŐS IDŐMBEN KŐVEL VONATABL
AKOT
DOBÁLTAM, ÉN, ALJAS
ÁLLAT, KUKKOLÓ SIMLI,
AZ ÁRVÁK PÉNZÉT
IS ÉN LOPTAM EL, A ROTTENBILLER
UTCÁT IS ÉN ADTAM EL,
CSECSEMŐKKEL CSENCSELTEM,
FELSZABADÍTOTTAM,
ÁLLAMOSÍTOTTAM, PRIVATIZÁLTAM,
ONANIZÁLTAM, TÉESZCSÉT ÉS
PIRAMISJÁTÉKOT SZERVEZTEM
EBBEN A CSAL
ÁSRA ÉPÜLT
ORSZÁGBAN, HOL
MINDENKI MINDENKI ELLEN.

VASÚTI SOROMPÓKBÓL AZ AKKSIT,
HULLÁKBÓL A MIRIGYET, AZ
AGYALAPIT - VAGY MIT -
KILOPTAM, SZALMONELLÁVAL
A MENZÁT, ORBÁNCCAL A
KONDÁT MEGFERTŐZTEM,
KÜLFÖLDI-, BELFÖLDI TÚRISTÁK
ELLEN SZÚNYOGOT, DÖGLÖTT
ANGOLNÁT TENYÉSZTETTEM,
ALLERGIÁSOK ELLEN
POLLENT TERMESZTETTEM,
SUNYI SZEMMEL LESTEM A RÓZSASZÍN
TORTÁT, A MORZSÁT, TELHETETLEN
BENDŐMET HABOS-SZŐRÖS
TENYEREMMEL TÖMVE, VÉRES
FOGAIMMAL A RÓZSASZÍN KRÉMET,
MINT ÚJRA KIH
ÁNYT HÁNYÁST FALTAM.

MOST BEHÚZOTT FAROKKAL, SUNNYOGVA
KUSSOLOK, SZŰKÖLŐ FARKASEMBER,
FAUN FEJEMET VIGYORRAL
LOMBOZOM, ÖRDÖGPATÁIM,
VÉRFOLTOS PUFUJKÁM (siccc!)
BÖRTÖNPALOTÁMBAN
PRICCSEM ALÁ DUGDOSOM,
ÉN, MUNKAKERÜLŐ,
SZIMULÁNS, MŰVELETLEN NYÁRIMIKULÁS,
EZER ARCOM KÖZÜL AZ EGYET
NEM LELEM, EMBERGYŰLÖLŐ
FÉREG, METSZETT KOS, EGYSZERRE
PIROSKA, MEG A FARKOS.(sicccc!)

HAMIS, PANCSER, BETANÍTOTTMUNKÁS
ÉLETEM AZ
ÉRDEKEK BÖRTÖNSZÍNHÁZÁBAN
ÉRDEMES RIPACSKÉNT, EGYSZERRE
HÉT CSATORNÁN, ÉLŐ ADÁSBAN
JÁTSZOM, ÉN, TRANSZVESZTITA,
BUZI, SZAJHA, KOLDUSOK
IVÓCIMBORÁJA, KORHELY,
KICSAPOTT DIÁK, CINIKUS, TOPRONGY,
LATOR, PITIÁNER ADÓCSALÓ,
ÉLETÚNT SELYEMFIÚ,
LÖVÖLDÖZŐ ÁMOKFUTÓ,
ISTENTAGADÓ GONOSZ MANÓ,
KUKORÉKOLÓ HANGOMAT, LÁM,
DISZKÓKÍNPADON HALLGATOM,
SZAROS WC-KAGYLÓBA MÁRTOM

VARANGYOS ARCOM, PATKÁNY
FEJEM, EKLEKTIKUS, DUNAPARTI TOR
NYOS,
BAROKK SZÍNPADRÓL SZONDÁVAL
LESVE A HATÁST, HÁTHA A
T.* PUBLIKUM TAPSIKOL, S
PERKÁL, PÖCEGÖDÖR NEMISZERVEM,
ÁTTÉTELES HERESÉRVRÁKOM,
SZÉTTÁRT, BARNA NAGYKABÁTOM
ALÓL MEGVILLANTOM,
GYERMEKEIM, TESTVÉREIM
FELFALOM, MINT
TÁVOLBAMERENGŐSZEMŰ,
HIBBANT VÉNEK
MESÉIBEN, VALAMI KÖDÖS,
ŐSZI UTCASARKON RÉGESRÉGEN
ORRABUKOTT FORRADALOM.

MEA CULPA, MEA CULPA,
BEISMEREM: SOKAT DOHÁNYZOM,
ISZOM, ÉS KÉPZELETBEN MÁR
EMBERT IS ÖLTEM,
DE KÖNYÖRGÖM! VÉDELMEMRE
CSAK FISKÁLIST NE!

ÁLLVA A VESZTESEK OLDALÁN,
HA EGY MÓD VAN RÁ,
INSTÁLLOM, NEKEM
KEGYELEM NEM KELL!

EGYSZEMÉLYBEN UMBULDÁZÓ,
STRICI ÉS KURVA, SIKKASZTÓ,
PÉNZHAMISÍTÓ, LILIOMTIPRÓ,
FAJTALANKODÓ FAJANKÓ,
BICIKLI- ÉS KABÁTTOLVAJ,
UNDORÍTÓ CSÚSZÓMÁSZÓ, A
CSÚSZÓ LEÉRTÉKELÉST,
AZ INFLÁCIÓT IS ÉN OKOZTAM,
HUJBEROTTÓ, DUNAIÉSFIA VOLTAM,
ÉN, ZSEBMETSZŐ, TEMPLOMR
OBBANTÓ,

MARKECOLÓ, ÉN, LEBUKOTT
GENGSZTER, MACSKAJANCSI,
ALATTOMOS RINALDÓ,
LESZ, AMI LESZ,
BEVALLOM:
UTÁLOM A RENDSZERT.

FELDŐLT NYOLCASOK
UTCÁI, HOVÁ VISZTE
K?

OKÁDVA MAGAMTÓL, HÍZOK
A SITTEN, A KÓTERKOSZTON,
FULLADOZVA ESZEM BRÓMOZOTT
KENYEREM,

S INKÁBB VAGYOK E KOLERÁS
TRÁGYADOMBON GANAJTÚRÓ,
MINT LENNÉK ITT ÉS MOST,
E KIS HAZÁBAN MÁSKÉNT MÁSKÉNTGONDOLKODÓ,
KI LIBERGÁLÓ
SELYEMNYAKKENDŐS
ÚTTÖRŐKÉNT
A BIRKANÉPET
A VÉSZEN,
MINT ZEBRÁN A KAPÁLÓDZÓ VAKE
MBERT
SZELÍD ERŐSZAKKAL ÁTVEZETEM.

ÉN, SZEGÉNY, ÜLDÖZÖTT,
SZABADONRABLÓ MADÁR,
DÍSZPINTYKÉNT, DÍSZKALICKÁMBAN
ANGOLT, PAPAGÁJT, S ÁRULÁST
TANULTAM, S MOST, AZ EGYKORI
VEZÉR ÁLNEVÉN FUTVA,
SELYEMCUKROT, S HAZÁT, TANULT
SZAKMÁMNÁL MARADVA, ÉN,
KUCSÉBER, VIGÉC, HAPACSOLÓ
SZATÓCS, LOPOTT, KI-BE FORDÍTOTT KÖPÖNYEGEM FOLTOZGATOM, ÉN,
ÁLSZENTANTALL ÉS MINDENTUDÓ
CSAPOSA,
ZEMPLÉNYI,
BERKOVITS,
SUCHMAN VOLTAM,
TUCSEKOLTAM,
ÉS TOCSIKOLTAM,
ÉN, CINKELT
LAPOKKAL JÁTSZÓ, TISZTIKASZINÓT
TISZTESSÉGGEL, GÁLÁNSAN
ELPÓKEROZÓ, SZAVAM NYI
TOTT, (slicc!)
ÉN, SAVANYÚ KIBICELŐ,
PITI HAMISKÁRTYÁS, PUCCOS
ZSÚRFIÚ -, HOPP! AZ ÁSZ
MOST HOL VAN? - ILLETVE
FOLYTATOM SZERÉNY SZEMÉLYEM,
S MAGVAS PANFLETOM:
A SZABÓ-ALBERT-BÁBSZINHÁZAT
ÉN GRÜNDOLTAM,

MERCÉDESZEKET, BÁROKAT, AUTÓSZALONOKAT ÉS BUSZOKAT
ROBBANTGATTAM, BEFOGTAM
POFÁMAT, HUNCUTUL
BEFOGTAM AZ ESTABLISHMENT,
A
MINDENKORI
HATALOM
SZEMÉT.

MONDOM ÉN: ÉN, AZ
AIDS-ES SVIHÁK, KI
HŰTÖTT MOLOTOVKOKTÉLOM
SZÜRCSÖLÖM, MIKÖZBEN
HAJAMBAN A TETVEKET
ÖLDÖSÖM, ÉN, KI, MIKOR
BAJ VOLT, MINDIG
MÁSHOL KOLBÁSZOLTAM,
ÉN, ÖREG HULIGÁN,
ORSZÁGISMERET-ÖSZTÖNDÍJJAL
SZEMÉTDOMBOK KÖRÜL
KÓDORGÓ, A JÓ MODORT
HÍRBŐL S
EM TUDÓ,
CSÓVÁLOM MICISAPKÁS
FEJEM, MINT A VÉNEK
TANÁCSA: CSAK EZ A FRÁNYA
BANKOKRÁCIA, CSAK EZ
NE VOLNA...

KATEDRÁRÓL SZÓLOM LE,
MIT MAGAM SEM TUDOK,
MELLÉKÁLLÁSBAN TANÍTOM
A DÖGVÉSZT, SPEKULÁNS
STILISZTIKÁT, SÁROS
KEZEMMEL, MINISZTERI
KINEVEZÉSSEL BESÁROZOK
MINDEN JÓT, S SZÉPET AZ ELTE-
METŐ ESZTÉTIKA TANSZÉKEN.

ÉN, A REBELLIS ZSEBES,
KÉRDEM, PATKÁNYKIRÁLY:
HOL IS VAN AZ ELSIKKASZTOTT ORSZÁG? MÁR A SPÁJZBAN
SINCSENEK AZ OROSZOK,
KIRE FOGJUK?
KIRE FOGJUK A LOPÁST?
NA, MI VAN MAGYAROK?
KIRE FOGJUK DALIÁS PISZTOLYUNK?

MORFINISTA-MOZDONYFŰTŐ
LELKEM, MÁMOROS HERZEM,
FELDŐLT
NYOLCASOK
UTCÁI,
HOVÁ VISZTEK?

ÉN, RÜHESKUTYAÁLMÚ, ÖNIMÁDÓ,
JELLEMTELEN, NÍMAND, OUTSÍDER,
BŰNÖM
A BŰNHŐDÉSEM,
BÜNTETÉSEM
ÉLETFOGYTOS ÉLET,
KÖZÜGYEKTŐL VALÓ
ELTILTÁS, PLUSZ, MÉG
RÁADÁSUL, BEVONT ÚTLEVELEM,
- VALAMINT HAMIS, LEJÁRT
VILLAMOSBÉRLETEM -,
PECH, HÁT
ÚGY KELL NEKEM.

MÁR SEJTEM:
A PATKÁNY ÉVÉBEN
PATKÁNYKIRÁLYÉ
A DICSŐSÉG ÉS BUKÁS,
/ MÉG SZERENCSE, /

HÁT, HOL ITT A BÖKKENŐ?

AJÁNLOK
KILENC ÉLETEMBŐL
KILENCET HÓDOLATBÓL A
PATKÁNYKIRÁLYNAK, A
MARADÉK KILENCBŐL HÁRMAT A
                MAGÁNYNAK, HÁRMAT A
MAGÁNYNAK,
HÁRMAT A MAGÁNYNAK,

HOZZ MÉG CSEMPÉSZBORT,
SMASSZER KOMÁM, LUCIFER!
HOZZ MÉG FÉNYT RÁCSOS
ABLAKOMBA, FÉNYTHOZÓ!
MOST ÉRT VÉGET, VAGY CSAK MOST
KEZDŐDÖTT AZ ÉG ÉS FÖLD
ÚJRAFELOSZTÁSA?
MONDD MEG NEKEM!
ÉS ÉN BARTELBAN
BEVALLOM: HAZUDTAM, LOPTAM,
CSALTAM, BOCS' HA PÓKERARCCAL V
ALAMIT
KIHAGYTAM, DE ÖNHITT, PIMASZ,
CSILLAGPOROS SZEMEIM
TAGADNAK ÁLMOSAN, ÁLLHATATOSAN,
ÁJTATOSAN,
ITT, A POKOL
KAPUJÁBAN, ITT, KELET
DIADÉMJÁNAK
CSÚCSÁN, NYUGAT TOCKOS
VALAGÁN, TÖKRÉSZEGEN
TÖKÉLETESÍTEM
TECHNIKÁMAT A HALLGATÁS
MŰVÉSZETÉBEN, S FELHAGYOK
MINDEN REMÉNNYEL,
- EZ A DZSUNGEL
TÖRVÉNYE -, DE...

DE
TUDOM,
"NINCS
DE,"

IDIÓTA FEJEM MACSKAKŐHÖZ
VERVE,
BOLOND VAGYOK, S
BOLOND, KI BOLOND BESZÉDET
MEGSZÍVLEL.

HATALMAS ISTEN!
ÍM, HÁT MEGGYÓNOM, HOGY
A VALLOMÁST VISSZAVONOM.
HOGY ITT JÁRTAM, LETAGADOM,
ŐSZINTESÉGEMET MANIFESZTÁLVA
MAGAMAT TÖKÖN SZÚROM,
VAN RÁ ORVOSI PAPÍROM,
S VAN RÁ OKOM:

ITT, HOL SZÜLŐFÖLDEM NEVE
FOGLALVA IMÁMBA,
E VIRTUÁLIS VILÁG HATÁRÁBAN,
A RITKULÓ ATMOSZFÉRÁBAN,
CSONTOM MEGLÁGYULÁSA,
AGYAM MAGHASADÁSA,
SZEPLŐTLEN, SZÉP LELKEM
ATOMTÁMADÁSA,
S
ZÍVEM MEGHASADÁSA.

FÉNYÉVNYI
CSILLAGBÖRTÖNÜNKBEN
CELLATÁRSAIM, EGYETLEN
CIMBORÁIM,
MAJRÉBÓL
A GYÁVASÁG
MINKET
SOHA
NEM
HAGY
EL?

___________________________________________

* ("T." a.m.: A TE ANYÁD! = a börtöncenzor megj.)

 

HOVÁ JUTUNK?

HOVÁ JUTUNK?

            SERFŐZŐ SIMONNAK

NEM FOLYNAK ÖSSZE
ÁLMAINK.
                 SKARLÁTPECSÉTES
PASSZUSOK KUSSOLTATJÁK
TÁVOL A KERTEK
ALJÁTÓL BILLOGGAL
STIGMÁLT BÁTYÁNK,
HÚGUNK.

HÁT MOST MÁR HAGYJ EL
HAZÁM!
                 MERT ÉN
ÚGY SZERETTELEK, ELHAGYNI
NEM TUDLAK,
SZÍVHANGOM VOLTÁL.

IGÉRTÜNK FŰT-FÁT,
PÉNZT, PARIPÁT, FEGYVERT,
TEJJEL-MÉZZEL FOLYÓ
KÁNAÁNT.
                 ÜZENTÜK:
TARLÓÉGETÉST ELŐZVE
HAZAÉRÜNK,
VARGA VERON NAGYANYÁNK,

ÉS MOST LÁTOM,
SÁNDOR NAGYAPÁNK SÍRJA:
ELSŐOSZTÁLYÚ
DESZKAKOPORSÓ KABINJA,
MARHAVAGON-KATONAVONATJA
A FUTÓAGYAGGAL MINT A
FÖLDALATTI EGYES JÁRATA
ELGURULT ÓPERENCIÁN
TÚLRA, VAGY EGY MÁSIK
FRONTRA, A
KATAKOMBAMOSZKVATÉREN
MÉG
LÁTTÁK AZ
EMBERPIACNÁL?

HÁT MOST MÁR HAGYJ EL
HAZÁM!

LÁTOM
APÁNKAT MEZÍTLÁBHÁLÓINGESEN,
AZ ÉLŐK SORÁBÓL ÉPP' MEGS
ZÖKVÉN,
FORRÓ FEJSZÉVEL
KEZÉBEN BUDAVÁR
ALATT AZ IKRÁSODÓ HÓBAN
'NYOLCVANNÉGY TELÉN.
MA IS SUGARAS
ÁRNYAM, GLÓRIÁS
ARKANGYAL-GÁBRIEL.

HÁT MOST MÁR HAGYJ EL
HAZÁM!
                 MERT ÉN
ÚGY SZERETTELEK, ELHAGYNI
NEM TUDLAK,
SZÍVHANGOM VOLTÁL.

LÁTOM,
ANYÁNKNAK VÉRCSIZMÁS
A LÁBA, HOLTÁBAN
MOST SZÜLT MEG
HETEDSZER,
FALKAPARÓ KÍNBAN, EGY
KICSI HALÁLT, IDE,
EURÓPA HÁTSÓUDVARÁBA,
EBBE A HOLDKRÁTERORSZÁGBA,
HOL MARS, LAKÓK! VAGYUNK,
MEGTŰRT JÖTTMENTEK,
KABARÉKBAN MEGVICCELT
FURCSA BESZÉDÜNKKEL,
BÜDÖS
PARASZTOK,
TROKHÁR CIGÁNYOK,
ŐSEMBER-CSELÉDEK.

ANYÁNK
MOST SZÜLT MEG
HETVENHETEDSZER
EBBE A JAJJJCICAORSZÁGBA,
ISTVÁN ORSZÁGÁBA,
DÖGVÉSZORSZÁGBA,
ANGYALOK HÓNALJÁBA,
EBBE A
MACSKAJAJORSZÁGBA,
TÜKRÖS
MARCIPÁNORSZÁGBA,
FARKASOK TORKÁBA,
A PUSZTÁBA,
SZARBA,
SÁRBA, NYAVALYÁBA,
EBBE AZ EZERSZÁZ ÉVES
VÁRAKOZÁSBA,
ALVADTVÉRORSZÁGBA,
ANYÁNK MOST SZÜLT MEG
IDE
TIZENHÉTSZER-
TIZENHÉTMILLIÓHÉTSZÁZ-
HETVENHETEDSZER,
HOL
SZÍVÜNK KÍNZÓKAMRÁJÁBA ZÁRVA
MEGHALUNK ÉVENTE,
NAPONTA, PERCENKÉNT
SZÁZSZOR.

HÁT MOST MÁR HAGYJ EL
HAZÁM!

LÁTOM,
ANYÁNKNAK ÁGYÉKIG
VÉRCSIZMÁS A LÁBA,
SARKÁN A PATKÓ
MÁGNESPATKÓ, AZ HÚZ
VISSZA A KARÁMBA,
MEG A HARANG DÉLI
KONDULÁSA, A TISZA,
A BÜKK, A CSEREHÁT,
A MÁTRA, RETTEGÉSBEN
ÉRTÜNK MEGHIBBANT
KEDVESÜNK KÉKEN
LÁNGOLÓ SZOKNYÁJA,
ANYÁNK FOGATLAN,
VIRRASZTÁSOS
NÉMAŰR
SZÁJÁN HANGTALAN
MILLJOMSZOR
ELMOTYOGOTT, TITKOS
ÉRTELMŰ IMÁJA.

SZŰZANYA,
NEMZETÜNK NAGYASSZONYA,
HOVÁ JUTUNK?

VILÁGOSÍTSD,
ÁLDD,
VAGY
VERD
MEG
NÉPEM!

TŐZSDÉZNI TANULUNK, MIKOR
FEGYVERKOVÁCSOLÁST IS
KÉSŐ. EGYMÁS BELÉT
ONTJUK ÚRFELMUTATÁSKOR,
KRISZTUS TESTÉT, SEFTELVE
DÖGEVŐ
HIÉNÁK A KIDOBOTT, MARADÉK
KONCON.
                 TÉRDÜNKET
MORZSÁÉRT HAJLÍTJUK, BAKSISÉRT,
NEM IMÁRA.
                 ISTENNEK
SZENT ANYJA, FOHÁSZKODJ
ÉRETTÜNK!
                 
ARCUNKAT
TORZÍTJUK KUPEC
VIGYORRA, MÍG
HALOTTINK
SZEMÉRŐL LOPJÁK
LE A FILLÉRT.

HÁT MOST MÁR HAGYJ EL
HAZÁM!
                 MERT ÉN
ÚGY SZERETTELEK, ELHAGYNI
NEM TUDLAK,
SZÍVHANGOM VOLTÁL.

KILÉPÜNK KUNYHÓNKBÓL, S
POKOL A TŐCIK
ALJÁBAN, ÖMLIK
ABLAKUNKIG A MOSLÉK,
ÜRÜLÉK.
SORSUNK NAPFOGYATKOZÁSA
ÓTA OCSÚVA
L, RONTÁSSAL
ÓRÁNKÉNT BEVETETT
MEZEINK, AGYUNK
BARNA BARÁZDÁI
MÁR CSAK KONKOLYT
TEREMNEK, KENYÉR
HELYETT AZ ÖNVESZTÉS
MÁKONYÁT.

KÖRÖTTÜNK
FELÉGETT A HATÁR.

A SZIVÁRVÁNYT KÁPRÁZÓ GAZ
HALÁLKASZÁJA
TORKUNKAT ÉJFÉLKOR
ELVÁGJA.

HÁT MOST MÁR HAGYJ EL
HAZÁM!

KRISZTUSNAK SZENT ANYJA,
HOVÁ JUTUNK?
                 
IMÁDKOZZ
ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT,
MOST,
                 HALÁLUNK ÓRÁJÁN!
                 ISTENNEK
BÁRÁNYA,
                 
KI ELVESZED A
VILÁG BŰNEIT,
                 IRGALMAZZ
NEKÜNK!
MERT TIÉD
A DICSŐSÉ
G, A HATALOM...
BOLDOGASSZONY ANYÁNK,
ÉGI, NAGY PATRÓNÁNK,
KERUBOK, SZERÁFOK,
MINDEN SZENTEK,
KÖNYÖRÖGJETEK ÉRTÜNK!

GYÁSZMISÉNK AZ ÜNNEP?
SZIKLATEMPLOMUNK ELŐTT A
KALMÁR PULTOKON
ÁLMAINKBÓL, LÁZAS
VÁNDORLÁSAINKBÓL,
LÁZADÁSAINKBÓL VÉGKIÁRUSÍTÁS?
KÁRPÓTLÁSI JEGYÉRT, TÁNYÉR
LEVESÉRT ADJUK
EL ISTEN KARDJÁT?

SUNYI SZOLGANÉPPEL LEHET-E
EZREDSZER HONFOGLALÁST
EZERSZÁZ ÉV UTÁN?

EGEK URA,
HOVÁ JUTUNK?

CSAK
SZÜKSÉGLAKÁSUNK DOHOS
ODÚJÁBA, CSAK A
HAJLÉKTALANSZÁLLÁSOK
ZUGÁBA, CSAK
KOCSMÁK LEVIZELT
SARKÁBA, CSAK A
BOLOND
OK PENÉSZFEHÉRZÖLD
KÉNYSZERZUBBONYÁBA,
CSAK A HOLTAK HÁZÁBA,
TEMETŐK SZEMÉTDOMBÁRKÁBA.

NEM FOLYNAK ÖSSZE
ÁLMAINK.
                 MEGHASADT
POGÁNYSÁGUNKAT
GÖNCÖLSZEKÉRRE FELBATYUZVA,
HULLÓ, HITES HAZÁNKBÓL
ÖNMAGUNKAT DEPORTÁLVA,
ÉGI KOLDUSSEREGÜNKKEL
ELREPÜLÜNK MAJD
EGY MÁSIK,
FÉNYESSÉGES
MENNYMAGYARORSZÁGBA.

 

MEGHASADT SÁMÁNÉNEK

                                ÁGH ISTVÁNNAK

ISTEN! VELED MOST
ELSZÁMOLOK, KÖNNYFOJTÓ
FÜSTBE VÁGOM ARCODDAL
ÉKÍTETT, VARÁZSLATPERGETŐ
SÁMÁNDOBOM, PARAZSATOKÁDÓ
TŰZBE CSAPOM
BOHÓCSIPKÁM, DŐLTDÁRDÁJÚ,
CSÚCSOS SISAKOM, KERESZTET
TAPOSÓ KARMAZSIN
CSIZMÁM FELHASÍTOM.

ÉJNEK-ÉJJELÉN
MADÁRRÁ SZOMORODOM,
HUSS! FEL!
RÖPTÖM ALATT, A
DUNA-TISZA KÖZÉN
HOLD CSILLAN
SARKKÖVÖN, HUN KIRÁLY
REJTETT KOPORSÓJÁN, A
KÖDÖN, FÜSTÖN ÁT
ELSZÁLLOK, MINT TÁLTOS
VADLIBÁK, VISSZA,
SZABAD HAZÁBA, A
SZTYEPPÉKRE, TUNDRÁRA,
VISSZA, ÉSZAKKELET-ÁZSIÁBA,
SZÁLLOK, NYITOTT
SZEMMEL, KITÉPETT
NYELVVEL, KARCOLVA
VÉRES ÉGRE VÉGSŐ
CSATAVESZTÉST,
SIKOLTVA VÉRSZÍNŰ,
BÍBOR VIKTÓRIÁT,
KONDENZCSÍKOMON VERI
NYÁLÁT SZARKA, KAKUKK,
KESELYŰ, HÁROM
IDEGEN MADÁR, LAPULÓ
SZEKFŰSKERTBŐL, MASZKABÁLBÓL
TIPEGŐ VÖRÖSBEGY, MEG
SOK-SOK FIZETETT
ÉNEKESMADÁR. MEGLŐTT
SZÁRNNYAL CSAPDOSOK,
ÖRÖK VESZTES, AZ
ÉJSZAKA KAFTÁNJA ALATT
SZÁLLOK TINTAKÉK SELYEM
ÉGEN, TINTAKÉK ÉGEN
VALÓDI KÁPRÁZAT: TIZENKÉT
CSILLAG, MEG EGY
MÁSIK, MEG EGY
MÁSIK DÖGLÖTT
ÁRNYA, ÉSZAK-, DÉLKÖRÖK HÁLÓJÁBA
FOGVA, BEAKADVA
SZÁLLOK ELNÉMÍTVA,
BEVERT SZÁJJAL, TÖRÖTT
SZÁRNNYAL, S NEM
HISZEM, MIT LÁTOK,
A MÁGIKUS JELET
ALUL, A VESZTES
MEZŐN, CSATA KÖZBEN,
CSATA UTÁN, EZ ITT
MIND AZ E
LSIKKASZTOTT
MAGYARORSZÁG?
HOL TALÁN MEGSZÜLETŐBEN
A PUSZTÁK ÚJ KIRÁLYA?
HUNOK ÚJ KIRÁLYA?
HOL ORVUL KILŐTT FARKASOK
TETEME FÖLÖTTI, SVÉDASZTALOS
TORON,
SZOMBATDÉLELŐTTI, SÁRGA
NAPSÜTÉSBEN KÖVÉREN
FÜRÖSZTIK MAGUKAT A
RÓKÁK, SAKÁLOK, HIÉNÁK,
SURROGÓ PATKÁNYOK
NYÁLADZVA FERTŐZNEK
SZÁZ, DÖGBŰZÖS SZENNYCSATORNÁN,
MINDENT BEMOCSKOLVA,
LEHALLGATÓZVA, LAPULVA,
MINT A MOSZAT. EZ ITT
A KÁRPÁTOK? AMAZ OTT
BIZÁNC? SÁTÁNI ARITMETIKA.

ÁRULÁS, MINDEN ALAKBAN,
VÉRTŐL CSATAKOS
UTAKON, BELŐTT HÁZTETŐK
ALATT, RÁKOS GONDOLATOKBAN,
BEZÁRT ISKOLÁKBAN, LEÉGETT
TEMPLOMOKBAN, CSALÓ BANKOKBAN,
ÁRUHÁZAKBAN, ÁRULÁS
MINDEN NAPSZAKBAN,
ÁRULÁS MINDEN NEUTRONBAN.
A NAPI HÁBORÚ HULLAHÁZDERENGÉSES
SUGÁRÚTJAIN,
TEREIN REJTŐZKÖDŐ
NÁZÁRETI SÉTÁL, MINT
GALILEÁBAN, GÁZÁBAN,
ÖRDÖNGŐS ÖRDÖGŰZŐ
HORD
ÖSSZE MOST IS
HETET-HAVAT, S
SZAVAI FÁTYLA ALATT
URÁLIG TARTÓ GAMMASUGARAS
HAVAZÁS.

NEM HISZEM, MIT
LÁTOK. EZ ITT MIND,
ALATTAM, VALAKIK
GYARMATA?
ELOROZVA ANYANYELVEM,
HAZÁM, POGÁNYKERESZTES
SZENTJEIM, HŰTLENKEZELT
LELKEM, S JÖNNEK
TÖMÖTT SOROKBAN
ŐSEMBERFÜSTÖS
BARLANGOMBA
A SZÁMÍTÓ GÉPEK,
ÁLMOMBAN,
ÉLŐSÚLYBAN, TESTVÉREM
ÁRFOLYAMÁT
LESEM, S
MAGAM HÚSÁT
ESZEM
AZ INTERNETEN.

NEM HISZEM, MIT
LÁTOK. ZSEBBEN,
MAGÁTÓL NYÍLIK KI
A BICSKA, CSŐRE
TÖLTI MAGÁT A
ROZSDÁS, AGYVÉRZÉSES,
ÖTVENHATOS
PUSKA, GŐZÖLGŐ,
ROTHADÓ AVARBAN
BEINDULT LÁNCREAKCIÓ:
ATOMBOMBÁVÁ ERJESZTI
MAGÁT A GONDOLATGOMBA.

ÁLMODOM: ITT,
A LÉTEZÉS PEREMÉN,
EGYSZER TÁN MÉGIS
ELJÖN A PILLANAT,
ŐK, VAGY ÉN.

A MÉRSÉKELT ÉGÖVI
KÖDBEN LEFÚJT
FARKASVADÁSZAT, NINCS
VÉGTISZTESSÉG,
BETELJESEDETT JÓSLAT,
ARAB SZÁMMISZTIKA,
SZÁMKIVETETTSÉG.

A FÖLD TEREMTÉSÉTŐL
TARTÓ HARCBAN,
KÖRÖMMEL, FOGGAL...
TÚL A HITEN,
TÚL A MEGHASADT
LÁTSZATON, HÁNYSZOR
KÖNYÖRÖGTEM HOZZÁD,
EMLÉKEMBEN KÖDLŐ,
SZERELMETES HAZÁM, CSAK
PERCRE MUTASD
MEG ORCÁD BÁRSONYÁT,
VILLANÓ SZEMED, HABZÓ
FOGAD, HAJAD RENGETEGÉT...

ENNYIRE FUTOTTA.
FOGADJ VISSZA HOMÁLY!

ELÁTKOZTÁL ENGEM,
ELSZÁMOLOK VELED
HATALMAS ÚRISTEN!
NEM KÉREK KEGYELMET,
NEM AKAROK RENDET,
NEM RAKOK TÖBB FÉSZKET,
KARVALLYÁ KESEREDEM,
SÓLYOMMÁ SZOMORODOM,
SAJÁT
RÖPTÖMBE KAPASZKODVA,
A SEMMIBE HULLVA, AZ
ELMOSÓDÓ DERENGÉSBEN
SZÍVVERÉSEMMEL CSAPDOSVA.

AZ IDŐK KEZDETÉTŐL
TARTÓ HARCBAN,
KÖRÖMMEL, FOGGAL...
SZÁLLOK ELVARÁZSOLT
VADLUDAKKAL, S NEM
ÜZENEK SENKINEK
SEMMIT, KRISZTUS UTÁN
EZERKILENCSZÁZKILENCVENHATBAN.