Alfred Hessel

A könyvtárak története

Fordította: Bárán Dezsőné


TARTALOM

Az antik világ
A középkor Nagy Károlyig
A Nagy Károlyt követő kor: 9-12. század
A késő középkor
A reneszánsz
A reformáció és a 17. század
A felvilágosodás
A francia forradalom és a 19. század
A 19. századtól a 20. századig

FÜGGELÉK
Polabojarinov, M.: A szovjet könyvtárügy
fejlődése számokban