AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI

 

FORDÍTOTTA
HONTI REZSŐ

 

TARTALOM

Sahriár király és öccse, Sáh-Zemán király története
A szamár, az ökör és a parasztgazda története
A teherhordó és a három leány története
Az első koldus története
A második koldus története
A harmadik koldus története
Az első leány története
A második leány története
A meggyilkolt leány vagy a három alma története
Apró történetek és anekdoták
A kapzsiság büntetése
Harún ar-Rasíd, Dzsafár és Abu Júszuf, a kádi
Omar ibn el-Khattáb és a fiatal beduin
A csirkefogó és a tökfilkó
Egy Hátim et-Tái-legenda
Harún ar-Rasíd és a perzsa Ali meg a tarisznyája
A szabó, a kis púpos, a zsidó orvos meg a keresztény sáfár története
A keresztény sáfár meséje
A konyhamester története
A zsidó orvos története
A szabó története: a bagdádi borbély
A borbély első bátyjának története
A borbély második bátyjának története
A borbély harmadik bátyjának története
A borbély negyedik bátyjának története
A borbély ötödik bátyjának története
A borbély hatodik bátyjának története
A kis púpos történetének befejezése
Ali Baba és a negyven rabló
Aladdin és a bűvös lámpa
A tengerjáró Szindbád utazásai
A tengerjáró Szindbád első meséje, vagyis az első utazás
A tengerjáró Szindbád második meséje, vagyis a második utazás
A tengerjáró Szindbád harmadik meséje, vagyis a harmadik utazás
A tengerjáró Szindbád negyedik meséje, vagyis a negyedik utazás
A tengerjáró Szindbád ötödik meséje, vagyis az ötödik utazás
A tengerjáró Szindbád hatodik meséje, vagyis a hatodik utazás
A tengerjáró Szindbád hetedik meséje, vagyis a hetedik utazás
Mese az asszonyok végtelen ravaszságáról és csalfaságáról
Mese a királyról és vezírje feleségéről
A féltékeny kereskedő és a papagáj
A kallós és fia
A gazfickó és a tiszta lelkű nő
A kereskedő és a két kenyér
Egy asszony két szeretője
A királyfi és a ghúla
A mézcsepp története
Aki homokot szitáltatott a férjével
A két csodaforrás
Aki hamar feltalálta magát
Az aranyműves és az énekeslány története
Aki soha nem nevetett többé
A királyfi és a kalmár felesége
Aki értett a madarak nyelvén
Az asszony és öt imádója
A három kívánság
Az eltűnt nyakék
A két galamb
Behrám herceg és Ed-Datmá hercegnő története
Az öregasszony és a kereskedő fia
A megmérgezett tej
A vak seikh története
A hároméves kisfiú
Az ötéves kisfiú
Abu Kir és Abu Szir
Sahriár király és Sehrezád történetének befejezése


 


 

AZ IRGALMAS ÉS MEGBOCSÁTÓ ALLÁH NEVÉBEN!

Dicsőség Alláhnak, a világ urának! Áldás és béke szálljon
a próféták fejedelmére, a mi urunkra és mesterünkre,
Mohamedre, valamint ivadékaira; ítéletnapig tartó
örök áldás és béke reá!

*

Továbbá: Bizony, a régiek élete folyása tanulságossá vált
későbbi nemzedékek számára. Szolgáljon arra, hogy az
emberek megtudják mindazt, ami másokkal megesett,
és okuljanak belőle, tanulmányozzák a régi népek életét,
és tekintsék intő példának mindazt, ami velük történt.
Dicsértessék az, aki az elmúlt eseményeket a késő utódok
számára intelmül hátrahagyta.

*

E példázathoz tartoznak azok az érdekes és tanulságos mesék
amelyeket "Az ezeregyéjszaka meséi"-nek neveznek.