Kovács I. Gábor

Kis magyar kalendáriumtörténet


Bevezetés

I. Kis magyar kalendáriumtörténet a kezdetektől 1848-ig
1. A műfaj születése - a kalendárium a gyorsuló idő hírnöke
2. A 16-17. század magyar kalendáriumai - a műfaj kialakulása
3. Új funkciók, korlátozott korszerűsítés, szaporodó közönség (1730-1820)
4. A kalendárium eszköz a nemzet haladásához (1820-1848)

II. Kalendárium és polgárosodás. Az önkényuralom és a kiegyezés
    korának naptárirodalma
1. A naptárak terjedése
2. "Népirodalom" és "naptárideál"
3. A naptárak típusai

III. Bucsánszky vállalkozása 1831-1880
1. Bucsánszky mint pozsonyi könyvkötő és könyvkiadó.
    A tömegkiadványokhoz vezető út kezdete
2. A pesti üzlet- és nyomdaalapítás: 1847-1848.
    A teljes könyvtermelői vertikum felé
3. Bucsánszky vállalatának útkeresése
4. Anyagi sikerek
5. A sikerek megalapozása: az első naptárak
6. Tömegtermelés és a "népi forgalmazás" köre
7. A Bucsánszky-naptárak olvasói és a paraszti naptárszükséglet kialakulása
8. A naptárak szerkesztői és írói

IV. Az 1851-től 1880-ig megjelent Bucsánszky-féle naptárak
      tartalmának elemzése
1. A tartalomelemzés céljai és kategóriarendszere
2. A naptárak választéka - mintaválasztás
3. A gyakorlati funkció és a hagyományos alapokon korlátozottan
    fejlődő parasztság
4. A funkciók megoszlása
5. A nem történeti ismereti elemek és hatásuk az olvasókra
6. "Attila s Árpád öröke" és a "szabadságért harcoló világhírű hősök",
     vagyis a história funkciói
7. Kalendáriumi hírközlés, avagy a látszólagos nyilvánosság kezdetei
8. Világkép és mentalitás a szépirodalmi anyagban

Összefoglalás