Szentiványi Károly (1802-1877): politikus, Deák Ferenc egyik legkedvesebb barátja. 1824-ben Zichy Ferenc főispán tiszteletbeli jegyzője. 1827-ben Gömör vármegye rendes aljegyzője, 1832-től főjegyzője, majd 1836-tól a putnoki járás főszolgabírája. 1839-ben és 1847-ben országgyűlési képviselő. 1848-ban Gömör főispánja, 1849-ben Erdély kormánybiztosa. 1861-ben és 1865-ben Jolsva követe az országgyűlésen, utóbb a képviselőház elnöke. 1872-ben vonult vissza a politizálástól.

Fényképét lsd. itt a 8. sorszám alatt!

Vissza