MEK fejléc

Dr. Mojzes Imre

A Kalocsai Haynald Obszervatórium története

Budapest, 1986.

"Józan kutatás el nem hagyhatja
a megfigyelések szilárd talaját"

(Fényi Gyula)

Ajánlom e könyvet mindazoknak, akiktől Kalocsán tanulhattam.Tartalomjegyzék

Dr. Kálmán Béla: Előszó
Dr. Béla Kálmán: Foreword
Dr. Tibor Mátyás: A Haynald Obszervatórium történetéhez
Dr. Mátyás Tibor: To the history of Haynald Observatory
Vargha Domokosné: A kor magyar csillagászata
Mrs. M. Vargha: Hungarian Astronomy of the Era

Dr. Mojzes Imre: A Kalocsai Haynald Obszervatórium története

1. Előszó
2. Kalocsa a múlt század hetvenes éveiben
3. A Gimnázium rövid története
4. Az Obszervatórium alapítása
5. A Csillagda épülete
6. Az Obszervatórium műszerei
7. Az Obszervatórium könyvtára
8. Az Obszervatórium további sorsa
8.1. Carl Braun munkássága
8.2. Az Obszervatórium tevékenysége Hüninger igazgatása alatt
8.3. Az Obszervatórium fénykora - Fényi Gyula munkássága
8.3.1. Fényi Gyula meteorológiai munkássága
8.3.2. Fényi Gyula csillagászati munkássága
8.4. Angehrn Tivadar munkássága
8.5. Tibor Mátyás tevékenysége Kalocsán
9. Az Obszervatórium államosítása
10. Adatok a Kalocsán, a Haynald Obszervatóriumban folytatott földrengésvizsgálatok történetéből
11. Összefoglaló
Irodalomjegyzék

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet


TARTALOM