BREHM

AZ ÁLLATOK VILÁGATARTALOM

BEVEZETÉS
EMLŐSÖK
MADARAK
HÜLLŐK
KÉTÉLTŰEK
HALAK
KEREKSZÁJÚAK
ÍZELTLÁBUAK
PUHATESTŰEK
TÜSKÉSBŐRŰEK
MOHAÁLLATOK
PÖRGEKARÚAK
A FÉRGEK ÁLLATTÖRZSE
TÖMLŐSÖK
SZIVACSOK
ÁLLATI VÉGLÉNYEK TÖRZSE
BACILLUSOK

A LEGÚJABB NÉMET KIADÁS NYOMÁN TELJESEN ÁTDOLGOZOTT,
AZ ÚJ FELFEDEZÉSEKKEL ÉS A MAGYAR VONATKOZÁSOKKAL
KIEGÉSZÍTETT ÚJ MAGYAR KIADÁS
GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ ELŐSZAVÁVAL


SZERKESZTŐI ÉS MUNKATÁRSAI:

DR. BARTUCZ LAJOS
egyetemi m.-tanár, nemzeti múzeumi őr, az Embertani Gyüjtemény vezetője,
a Magyar Néprajzi Társaság titkára, az Embertani Szakosztály ügyvezető elnöke.

BREUER GYÖRGY
a M. Kir. Madártani Intézet megfigyelője, a Magyar Ornithologusok Szövetsége
alelnöke és soproni körzetének vezetője.

CSIKI ERNŐ
a Nemzeti Muzeum Állattárának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagja.

CSÖRGEY TITUSZ
m. kir. kisérletügyi igazgató, a M. Kir. Madártani Intézet igazgatója.

ENESSEI DORNER BÉLA
földmívelésügyi miniszteri gazdasági főigazgató.

DR. DUDICH ENDRE
egyetemi m.-tanár, nemzeti muzeumi őr.

DR. ÉHIK GYULA
egyetemi m.-tanár, megbizott egyetemi előadó, nemz. muzeumi őr, az emlősgyüjtemény vezetője.

DR. GAÁL ISTVÁN
egyetemi m.-tanár, v. h. egyetemi tanár.

DR. GEDULY OLIVÉR
a Gyakorló Középiskola tanára.

DR. GELEI JÓZSEF
egyetemi nyilvános rendes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagja.

DR. GORKA SÁNDOR
egyetemi nyilvános rendes tanár.

DR. GRESCHIK JENŐ
A Nemzeti Muzeum ornithologusa, morphologiai laboratóriumának vezetője,
a Magyar Ornithologusok Szövetsége ügyvezető alelnöke, a „Kócsag” szerkesztője.

DR. HANKÓ BÉLA
egyetemi m.-tanár, a Magyar Biologiai Kutató Intézet igazgatója, a Nemzetközi
Limnologiai Egyesület alelnöke, az Archivum Balatonicum szerkesztője.

DR. HORVÁTH KÁROLY
leánygimnáziumi és kertészképző-iskolai tanár.

DR. KADOCSA GYULA
m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi állomásvezető a M. Kir. Rovartani Állomáson,
a M. Kir. Kertészeti Tanintézet előadó tanára, a Magyar Rovartani Társaság titkára.

DR. KARL JÁNOS
kegyesrendi tanár.

KIRÁLY IVÁN
középiskolai tanár, a M. Kir. Madártani Intézet megfigyelője,
a Magyar Ornithologusok Szövetsége rábaközi csoportjának vezetője.

DR. KOTLÁN SÁNDOR
állatorvosi főiskolai nyilvános rk. tanár, a washingtoni Helminthological Society levelezőtagja,
a Comission permanente de Parasitologie titkára.

GRÓF KÖNIGSEGG-ROTTENFELS LAJOS
Menelik császár volt kormánytanácsosa és vadászati író.

DR. LAMBRECHT KÁLMÁN
egyetemi m.-tanár, a M. Kir. Földtani Intézet könyvtárosa.

DR. LEIDENFROST GYULA
főiskolai tanár, magántanár a Tisza István Tudományegyetemen és az Állatorvosi Főiskolán,
a Magyar Tengerkutató Intézet igazgatója, a Magyar Adria Egyesület alelnöke.

DR. LENDL ADOLF
műegyetemi magántanár, a Székesfővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója.

DR. LOVASSY SÁNDOR
nyug. gazd. akadémiai igazgató, gazd. főtanácsos.

NADLER HERBERT
vadászati író, a Nemzeti Vadászati Védegylet ügyvezető alelnöke.

DR. PONGRÁCZ SÁNDOR
nemzeti muzeumi őr.

DR. RAITSITS EMIL
az Állatorvosi Főiskola nyilvános rk. tanára, poliklinikájának vezetője, egyetemi előadó,
a Székesfővárosi Állat- és Növénykert szaktanácsadója, az „A Természet” szerkesztője,
a Magyar Kutyafajták törzskönyvének vezetője, az Állatvédő Egyesület alelnöke,
a Magy. Foxterrier Tenyésztők Egyesületének elnöke, a Magyar Tacskó Tenyésztők Egyesületének tb. elnöke.

DR. SCHANDL JÓZSEF
közgazdasági egyet. nyilv. rendes tanár, a M. kir. Országos Gyapjúminősítő Intézet igazgatója.

SCHENK JAKAB
kisérletügyi igazgató, a M. kir. Madártani Intézet h. igazgatója, a Bajor Madártani Intézet tb. tagja,
a Deutsche Ornithologische Gesellschaft, az American Ornithologist’s Union,
a finn Madártani Egyesület levelezőtagja.

DR. SOÓS LAJOS
nemzeti muzeumi osztályigazgató, az „Állattani Közlemények” szerkesztője.

DR. SZABÓ PATAY JÓZSEF
nemzeti muzeumi őr, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat másodtitkára,
a Természettudományi Közlöny szerkesztője, a Méhészeti Kutató Állomás vezetője.

DR. SZALAY LÁSZLÓ
a nemzeti muzeumi állattárhoz beosztott középiskolai tanár, a Kir. Magy. Természettudományi
Társulat állattani szakosztályának jegyzője, a Magyar Rovartani Társaság könyvtárosa.

SZEMERE LÁSZLÓ
a M. Kir. Növényélet- és Kórtani Állomás gombászati osztályának vezetője,
a M. Kir. Madártani Intézet megfigyelője.

SZEMERE ZOLTÁN
nyug. honvéd huszárőrnagy, a M. Kir. Madártani Intézet megfigyelője.

DR. SZILÁDY ZOLTÁN
egyetemi m.-tanár, megbizott egyetemi előadó.

DR. VARGHA GYÖRGY
áll. középisk. szakfelügyelő, a Magyar Földrajzi Társaság didaktikai szakosztályának elnöke.

DR. VARGA LAJOS
reáliskolai tanár.

WARGA KÁLMÁN
m. kir. ornithologus.

DR. VÉGHELYI LAJOS
m. kir. kisérletügyi asszisztens.

DR. WELLMANN OSZKÁR
állatorvosi főiskolai nyilvános rendes tanár, az Orsz. Törzskönyvelő Bizottság alelnöke,
az Állandó Felülbiráló Tanács és az Orsz. Állategészségügyi Tanács tagja, a „Köztelek”
szarvasmarhatenyésztési és tejgazdasági rovatának vezetője.

WINKLER JÁNOS
gazdasági egyesületi titkár, a Baromfitenyésztők Orsz. Egyesületének főtitkára, gazd. tanácsos.

DR. ÉHIK GYULA
egyetemi magántanár, megbizott egyetemi előadó,
a Magyar Nemzeti Múzeum őre és az emlősgyűjtemény vezetője