TARTALOMA

Adamantius

AdamantioV, alexandriai zsidó orvos a Kr. u. IV. évszázadban. Kivonatatot szerkesztett Polemo rhetor jusiognwhika-iból két könyvben (régi kiadása Franztól, 1780, új készülőben Fröster R.-tól) s van egy peri anemwn cz. irata (kiadta Roset az Anecd. Graeca I.-ben.)

V. R.