TARTALOMA

Ateji.

– 1. C. Atejus Capito, Kr. e. 55-ben néptribunus, részint a tartományok kiosztása, részint meg a miatt, hogy új hadjáratra csapatokat gyűjtöttek, erős ellenfele Pompejusnak, nemkülönben Crassusnak, a kit parthusi hadjárata előtt elfogatott s midőn a tribunusok kiszabadították, ő egymaga kedvezőtlen előjelekkel ijesztgette, de kiderűlvén, hogy ez csak koholmány, Atejust keményen megbűntették. Plut. Crass. 16. Dio Cass. 39, 32 köv. Cic. div. 1, 29 ad Att. 10, 8, 3. 13, 33, 4. 16, 16. Utóbb, úgy látszik, Caesarhoz hajlott, noha nem talált nagy kedveletre. Cic. ad fam. 13, 29. – 2. Az előbbinek hasonló nevű fia Kr. e. 34-ben születtet, jogi iskolát alapított Rómában, mint Q. Antistius Labeónak, a híres jogtudósnak ellenfele. Míg emez a positiv jog megalapítására, határozott szabályok, szabatos törvények alkotásán munkált, addig A. irtózva minden újítástól, negative használt az által, hogy Labeót ellenvetéseivel még pontosabb tételek formulázására késztette. Iskolája hívei Sabinus nevű tanítványáról Sabiniani nevet kaptak (l. Sabinus, 3). Augustus idejében Kr. u. 5-ben jeles consul, a ki Augustus és Tiberius kegyét szolgai viselkedésével egészen megnyerte. Kr. u. 13-tól haláláig (22) curator aquarum. Tac. ann. 1, 76. 79. 3, 70 köv. 75. Gell. 13, 12, 1 köv. Dio Cass. 57, 17. – Irodalom: Schanz, Philologus 42, 309 és Müller I. Handbuch VIII, 227 köv. Krüger, Geschichte d. Quellen u. Litteratur des Römischen Rechtes, Leipzig 1888. 142, 9. – 3. L. A. Praetaxtatus, philologus melléknévvel; Athenaeben született, Rómában élt nagy tudós hirében. Barátja, Sallustius részére a római történelemből kivonatot, másik barátja, Asinius Pollio számára pedig a jó stilusra útmutatást készített. Suet. gramm. 10. V. ö. Graff, Bulletin der Petersb. Akad. 3 (1861), 112, 145.

B. G.