TARTALOMA

Athamania

AJamania, Epirus délkeleti részén, Thessalia határa mellett egy kis tartomány (Strab. IX. 440. 442), a Pindus hegységnél; régente és most is nehezen járható hegyes vidék. Főfolyója az Aspropotamo felső folyása, melynek hajdanta Inachus neve volt s mint az Achelous mellékfolyója szerepelt. Fővárosa Argithea, lakói az ’AJamaneV fél barbár pásztornép vala; a földmivelést asszonyaik végezték. A rómaiak és aetolusok szövetségesei voltak az V. Fülöp macedoni király ellen viselt háborúban. V. ö. Bursian, Geogr. I. 39.

K. J.