TARTALOMA

Athanas, Athanis

AJanaV, ’AJaniV, syracusaei történetíró a 4. században Kr. e. Valószínűleg résztvett azon mozgalomban, melyet Dion (l. o. 1) támasztott II. Dionysius ellen, s utóbb ezen kornak a történetét írta meg 13 könyvben. Az első könyv, melyben II. Dionysius uralkodása utolsó öt évét tágyalja, folytatása s kiegészítése Philistus történetíró munkájának. L. Diod. Sic. 15, 94. Plut. Timol. 23. 37. Müller, fragm. hist. Graec. II. 81.

SZ. M.