TARTALOMA

Athenagoras

AJhnagoraV. – 1. Demagogus Syracusaeben a peloponnesusi háború idejében. Thuc. 6, 35 skk. – 2. görög philosophus a Kr. u. 2. századból. Először platói bölcseletet tanított Alexandriában, utóbb kereszténynyé lett. Marcus Aureliushoz intézett apologetikus művében (presbeia peri cristianwn) meggyőződés hangján védelmezi a keresztényeket az istentelenség, fajtalanság stb. vádjaival szemben. Egy másik művében (peri anastasewV twn necrwn) a kereszténység tanait dialectikus alapon védelmezi. Előadása szabatos; nyelve szép.

F. E.