TARTALOMA

Athenais

AJhnaiV. – 1. Egy attikai phyle neve Erichthonius idejében, l. Fulh, I. – 2. Nagy Mithridates leánya, II. Aribarzanes cappadociai királynak neje a Kr. e. 1-ső században. Cic. ad. fam. 15, 4, 6. – 3. Leontius philosphusnak Kr. u. 401-ben született leánya, ki a keresztény hitre áttérve Eudoxia (Eudocia, igazhitű) nevet kapott, 421-ben II. Theodosius császár nejévé lett, és meghalt Jeruzsálemben 460-ban. Mint tehetséges, költői lelkü nő költeményeket is irt, s többek között dactylikus hexameterekben eszközölte az ó-testamentum különböző részeinek paraphrasiait. – Irodalom: Kevés fenmaradt töredékét kiadta Ludvich (Königsb. 1893). Gregorovius, Athenais. Geschichte einer byzantinischen Kaiserin, 1882. Ludvich, Eudokia, die Gattin des Kaisers Theodosios II als Dichterin, Rh. M. 37, 206 kövv.

P. V.