TARTALOMA

Adherbal

AtarbaV. – 1. Több carthagói hadvezér neve. Egyikük 249-ben Drepanumnál megverte az Appius Claud. Pulchertől vezényelt római hajóhadat, azonban Lilybaeumot mégsem menthette meg. Pol. 1, 49.–2. Micipsa numidiai király (meghalt Kr. e. 118-ban) fia. Testvérét Hiempsalt Jugurtha megölette, őt magát annyira szorongatta, hogy Kr. e. 117-ben a rómaiakhoz kellett folyamodnia segélyért. Sall. Jug. 14. A senatus megosztva köztük a birodalmat, A.-nak a hitványabb keleti részt adta Kr. e. 115-ben. azonban Jugurtha már a következő évben betört országába, A.-t megverte s fővárosában, Cirtában (m. Constantine) ostrom alá fogta. Ismételt esdekléseire a senatus egy követsége mindkettőjüknek megparancsolta, hogy hagyják abba a harczot. Jugurtha azonban tovább folytatta az ostromot, Cirtát bevette s A.-t számos alattvalójával s római polgárral együtt megölette. Sall. Jug. 26. Liv. ep. 64.

T. K.