TARTALOMA

AtJiV

t. i. suggrajh, az athenaei krónikaszerű történetírás elnevezése. Számos író foglalkozott a 4. s 3. században Kr. e. Athenae régi történetének ilyetén összeállításával, szerves kapcsolat nélkül, csupán évről-évre haladva. A politikai eseményeken kívül főleg a vallásos hagyományok összeállítása s magyarázata volt a czéljuk s bizonyos, hogy hivatalos feljegyzések és a tisztviselők s papok lajstroma alapján dolgoztak. Willamovitz kimutatta, hogy Aristoteles s Plutarchus is merítettek ezen krónikákból és hogy a Marmor Parium is ezen gyűjteményből származó kivonat. Névszerint ismeretes írók Clidemus, Androtion, Phanodemus, Demon, Philochorus, Istrus. A töredékeket l. Müller, histor. Graec. fragm. I. 359. – Irodalom: Willamovitz-Moellendorf, Aristoteles u. Athen.

SZ. M.