TARTALOMA

Attus Navius

vagy Naevius (NebioV), híres jós Tarquinius Priscus korában; midőn a király a Romulus alapította lovag-centuriák számát meg akarta kétszerezni, a jós megtiltotta ezt neki azzal a kijelentéssel, hogy csak jósjelek nyomán szabad tennie; a király kicsinyelte a jós művészetét s ez azzal támogatta csalhatatlanságát, hogy a fenőkövet elmetszette a borotvával. Utóbb Tarquinius boszújának esett volna áldozatúl. Állítólagos szobra (a fenőkővel és borotvával együtt) Rómában a comitiumon volt a Puteal mellett. Liv. 1, 36. Dion. Hal. 3, 72. Cic. div. 1, 17, 32 köv. V. ö. Niebuhr-Isler, Römische Geschichte I, 294 köv.

B. G.