TARTALOMA

Auctoramentum.

1) Szerződéslevék, melynélfogva valaki magát valami szolgálatra vagy munkára kötelezi, pl. katonaszolgálatra, vagy mint afféle önálló gladiator, emberrel vagy állattal való viaskodásra. A ki a kikötött munkát vagy szolgálatot már teljesítette, annak a neve exauctoratus. 2) Igy nevezték a zsoldot vagy bért is, a melyért gladiator vagy katona szolgálatra vagy munkára szerződött.

CS. JÓ.