TARTALOMA

Audata

Audata, illyriai nő, kit II. Fülöp macedoni király 358-ban Kr. e. az illyriusok legyőzése után vett nőül s kit azóta Eurydicének neveztek. Cynna (Cyna, Cynana, Cynnane) nevű leányt szűlt Fülöpnek. Arr. 22 Phot. bibliothecájában. 92. l. 70b. Bkk. Athen. 13, 5, p. 557.

S. L.