TARTALOMA

Adimantus

AdeimantoV. – 1. A corinthusi Ocytus fia, a Xerxes elleni háboruban a corinthusiak strategusa, kit az Artemisium mellett vivott ütközet előtt Themistocles csak 3 talentummal tudott maradásra birni (Hdt. 8, 5); ő később is folyton ellene volt Themistoclesnek a haditanácsban (Hdt. 8, 59. 61) és Salamisnál mindjárt az ütközet elején gyáván megfutott. Hdt. 8, 94. – Irod. Lolling, Athen. Mitt. 1, 127 kk. Toepffer, Quest. Pisistr. 17 kk. Busolt, Griech. Gesch. 2, 176. – 2. Az athenaei, ki a peloponnesusi háboruban többször szerepelt strateguskép, így 407-ben Kr. e. az andrusi vállalatban (Xen. Hell. 1, 4, 21. Diod. XIII, 69) az Arginusae melletti csatában (Xen. Hell, 1, 7, 1) és végül AigoV potamoi-nál 405-ben, hol Lysandertől megvesztegetve árulóvá lőn. Xen. Hell. 2, 1, 30. 32. Plut. Alcib. 36. Lys. 14, 38. Demsoth. 19, 191. Paus. 4, 17, 3. 10, 9, 11. – Irod. Curtius, Griech, Geschichte, 2, 763.

SZ. I.