TARTALOMA

Augustales sodales

vagy Seviri Augustales, papi testület Divus Augustus és a Gens Julia tiszteletére, melyet Kr. u. 14-ben Tiberius szervezett. A collegium 21 tagból állott és a legelőkelőbb senatorokból sorsolták ki. Tac. ann. 1, 54. hist. 2, 95.

G. J.

Úgy a coloniákban, mint a municipiumokban az Augustales testülete (CIL III 3487: collegium Augustalium) mint külön rend jelentkezik azzal a társadalmi állással, mely Rómában a lovagrendnek felelt meg. A provinciákban is eredetileg Augustus, később a mindenkori császár tiszteletével függött össze, jelentősége mégis főként abban állott hogy elnyerése olyanok dicsvágyát elégítette ki, kik születésöknél fogva vagy egyéb ok miatt legfölebb a decuriói jelvényeket nyerhették el (CIL III 1079: habens ornamenta decurionalia), de decuriók nem lehettek. Tényleg túlnyomó részben felszabadított rabszolgák, libertini is alkották (CIL III 3456). A felvétel ugyan decreto decurionum történt, mégis első sorban egy meghatározott censustól függött. A seviri (VI viri) Augustales minden valószínüség szerint a testület évenként változó előljáróinak tekinthetők.

K. BÁ.