TARTALOMA

Aurunculejus

L. A. Cotta, J. Caesar alvezére (Caes. b. g. 2, 11) 54. Kr. e. Galliában. Q. Titurius Sabinus alvezérrel együtt az Eburonesek földjére ment egy legio és öt cohors élén. Q. T. Sabinust az ellenség vezére Ambiorix lesbe csalta A. Cotta figyelmeztetése daczára. Itt a sereg nagyobb része Cottával együtt harczban elesett, a többi maga magát ölte meg. Caes. b. g. 5, 24–37. Dio Cass. 40, 5. Suet. Ces. 25.

V. I.