TARTALOMA

AxoneV

azok a négyszögletü s felül csúcsban végződő faoszlopok, melyekre a soloni törvények voltak felirva; nevöket onnan vették, hogy tengelyök körül forgathatók voltak, de csúcsos alakjokról nevezték curbeiV-nek is (a szó rokon a korujh, korumboV szavakkal, melyekek jelentése: tető, csúcs). Már az ókorban tettek hamisan különbséget az a és k között, mintha a korbiV-re a vallásos törvények, az axoneV-re pedig a polgári viszonyokat szabályozó törvények voltak volna fölirva. Plut. Sol. 25. Ez oszlopok eredetileg az acropolison állottak, de később Pericles korában Ephialtes indítványára levitték a piaczra s a tanács házában (bouleuthrion) és a királycsarnokban (stoa basileioV) állították fel. Mikor idők multával korhadásnak indultak, a törvényeket leirták róluk, az oszlopok maradványait pedig emlékül a prytaneumban tartották.

D. I.