TARTALOMA

Aegisthus,

AigisJoV, Thyestesnek a saját maga leányától, Pelopiától született fia. Az anyjától mindjárt születése után kitett csecsemőt pásztorok találták meg és nevelték fel kecsketejen (innen kapta valószinüleg nevét). Később aztán Pelopia férjéhez, Atreushoz kerül, ki meghagyja neki, hogy Thyestest ölje meg, de az kardjáról megismeri fiát, Pelopia pedig atyjában fia atyját. Ae. most boszúból megöli nagybátyját Atretust és atyjával átveszi a Mycenae fölötti uralkodást, a honnan azonban Agamemnon elűzi őket. Agamemnon Trója ellen indulván, kibékül Ae.-szal és reá bízza az országot és családját. Ae. visszaél e bizalommal, elcsábítja a király nejét Clytaemnestrát és meggyilkolja a gyanútlanul hazatérő Agamemnont. Hom. Od. 2, 249–75; 4,517–37. A tragikusoknál Clytaemnestra teszi ezt. Miután 7 évig uralkodott Mycenaeben, eljön a soká bujdosó Orestes és boszút áll apja haláláért a gyilkoson. Od. 3, 305. 21. á., Orestes, a ki mellett nővére, Chrysothemis áll, meggyilkolja Ae.-t; vázakép. L. Orestes, 1.

L. N

21. Aegisthus halála.

21. Aegisthus halála.