TARTALOMC

Catreus

KatreuV, Minosnak Pasiphaëtól (mások szerint Cretétől) született fia; Althaemenesnek, Aëropénak, Clymenének és Apemosynénak atyja. Két leányát Aëropét és Clymenét azon utasítással adta át Naupliusnak, hogy adja el idegen országokban. Amaz (Aërope) Plistheneshez (mások szerint Atreushoz) ment férjhez; gyermekei Agamemnon (l. ezt) és Menelaus. Clymene magának Naupliusnak lett a felesége, gyermekei Oeax és Palamedes. Althaemenes nőtestvérével Apemosynével egyetemben Rhodusba menekült, mert attól tartott, hogy be talál rajta teljesedni az a jóslat, mely szerint saját apjának gyilkosa leend. Hugát Hermes elcsábítván, Althaemenes szégyenében oly dühre lobbant, hogy a leányt egy rugással megölte. Időközben C. annyira megvénült, hogy az uralmat fiának át akarta adni. Ezen czélból Rhodusba jött, de a fia fel nem ismerte és atyját ismeretlenül megölte. Apollod. III, 1, 2. II, 1, 2. Diod. Sic. V, 59.

L. M.