TARTALOMC

Celeres

lovas csapat, melyet a hagyomány szerint Romulus szervezett. Minden curia 10 ifjut állított, s mert a 3 tribus mindegyik 10 curiából állott, 300 lovas került össze, kik a király testőrségét képezték úgy béke mint háború idején. A 3 tribusnak megfelelőleg a celeres 3 centuriát alkottak. Vezetőjük a tribunnus celerum volt, később a magister equitum. Servius Tullius a centuriák számát 18-ra emelte, az új 12 centuria azonban szükségkép megváltoztatta a régi celeres jellegét, úgy hogy a Tarquiniusok uralmának végén nevök is veszendőbe ment. Újra csak Augustus idejében tünnek föl, mint a trónörökös vezetése alatt álló díszcsapat.

K. BÁ.