TARTALOMA

Aenesidemus

AinesidhmoV. – 1. A cretai Gnossusból, skeptikus bölcsész, ki főművét: Purrwneiwn logwn h L. Aelius Tuberónak, Cicero kortársának ajánlta, körülbelől 65-ben Kr. e. Az Academia dogmatikus álláspontját támadja meg, a velünkszületett eszmékben (katalhptich jantasia) kételkedik. A kétkedés nem csak a jelenségek ellentmondásaiba, de a dolgok lényegébe vitte át. – Irodalom: Natorp, Aenesidem. Rh. Mus. XXXVIII, (1883) 28–91. Saisset, Aenesidem. Pascal, Kant. Paris, 1865. Pappenheim, Der angebliche Heraklitismus des Skeptikers Aenesidemos, Berlin, 1889. Susemihl, Gesch. d. gr. Litt, in d. Alex. II. 340 és köv. – 2. Agrigentum zsarnokának Theronnak atyja. Her. 7, 154, 165.

H. I.