TARTALOMA

Aequitas

római istennő, a méltányosság személyesítése, elé fordúl már a vulcii poharan Aecetiai pocolom (CLL. 1, 43); az irók közül csak Arnobius (4, 1) említi, de I–III. századbeli pénzeken elég gyakran ábrázolják mint jobbjában mérleget, baljában bőségszarút tartó komoly szűzet, a kinek személyisége Minervára emlékeztet. A római jogban az aequitas, a méltányosság, a törvény szigorúságának enyhítésére régtől fogva befolyással volt, különösen a praetori edictum megállapítása óta. V. ö. Cic. de or. 1, 56, 240. Brut. 38, 143.

F. G.