TARTALOMA

Aes.

– 1. Neve az aranyat és ezüstöt kivéve minden a földből nyert termésfémnek, s minden keverékfémnek (aeris metalla) Plin. 34, 1, 1 squ. Mint termésfém a tulajdonképeni réz: aes Cyprium, mert először Cyprus szigetén találták; mirenynyel ötvözve: tombak, aes candidum; zinkkel: sárgaréz, orichalcum; ónnal csak aes-nek nevezve a bronz, melyből leghiresebb volt az aes Corinthium, Deliacum, Aegineticum. E helyeken a szobrászat fénykorában híres bronztárgyak voltak, melyek mindegyikének megvolt a maga sajátos ötvözése. A bronznak volt az ókorban a legnagyobb alkalmazása. – 2. Neve a pénznek, minthogy az italiai törzseknél Pyrrhus idejéig a réz volt a csereeszköz. E rézpénz abban különbözött a régi görögök pénzétől, hogy nagy sulyú (aes grave) volt, hogy nem verték, hanem rudakba öntötték s állat-alakokkal (as signatium, pecunia) ellátva nem számlálták, hanem mérlegelték. Innen a jogi kifejezés: per ast et libram. Valóságos pénzt (aes flatum, nummus), melynek egysége (eiV, as) egy font réz (as libralis) volt, valószinüleg a decemvirek korában vertek először, de a régi aes név még az aranypénzre is megmaradt. – Irodalom. Th. Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens, Berlin, 1860. – Hultsch, Griech. u. o. röm. Metrologie, Berlin, 1882. – P. Thewrewk Amil, római és görög pénzszámítás, Budapest, 1868. – 3. Mint vagyon aes suum: cselekvővagyon, aes alienum: adósság. Aes circumforaneum a forumon levő pénzváltóktól (argentarii) kölcsönzött pénz (Cic. ad Att. 2, 1. 9), equestre a lovagnak lova (equus publicus) megvételére adott pénz; hordearium azon összeg (rendesen 2000 as), melyet a gazdag özvegyek és árvák, kik census alá nem tartoztak, a lovagok lovainak eltartására adókép fizettek (Liv. 1, 43. Cic. r. p. 2, 20, 36); manuarium, a koczkajátékban a koczkavetés (manus) által nyert pénz (manibus collectum Gell. 18, 3, 4. Suet. Oct. 81); militare a. m. stipendium az aerariusok megadóztatásából nyert katonai zsold (Varr. 1. 1. 5, 183); uxoriu az agglegényekre (caelibes) vetett adó. V. ö. Grajh és Leges Juliae Augusti (Lex alatt).

V. K.