TARTALOMC

Considii.

– 1. Q. Cons., plebejus, 476. Kr. e. tribunus, pártolta a lex agrariára vonatkozó javaslatokat s vád alá helyeztette Menenius consult mint állítólagos okozóját a Cremera folyó mellett elesett Fabiusok halálának. Liv. 2, 52. – 2. Q. Cons., Verres praetor barátja, azonban igen lelkiismeretes és önálló természetű férfiú; mikor Catilina idején Romában igen szűken álltak a pénzviszonyok, egyik adósát sem figyelmeztette. Egyszer egy nem nagyon látogatott tanácsülésen úgy nyilatkozott Caesar jelenlétében, hogy a senatorok Caesartól való féltükben nem mertek megjelenni. Azon kérdésére, hogy ő hogyan mert megjelenni, azt felelé, hogy neki, magas korban levő embernek, már nincs oka félni a haláltól. Plut. Caes. 14. Cic. ad Att. 2, 24, 4. – 3. C. Cons. Longus, 50-ben, africai propraetorsága idején consulságért való pályázás okából elhagyta provinciáját, melynek kormányzását ligariusra bízta. 49-ben visszatérvén, már más kormányzó volt Africában; elfoglalta tehát Hadrumetumot és jó ideig hatalmában tartotta. Caes. b. c. 2, 23. b. Afr. 3, 4. Szembeszállott Caesarral, Hadrumetumból háborút folytatott ellene és csak Scipio legyőzetése után távozott onnan, magával vivén kincseit; ezeket africai kisérői elrabolták tőle, őt magát megölték. Caes. b. Afr. 33. 43. 86. 93. – 4. M. Cons. Nonianus, 52-ben Kr. e. praetor volt, a polgárháborúkban Pompejus pártjára állott. Cic. ad Att. 8, 11b,2. – 5. P. Cons., Caesar egyik vezéreként kitüntette magát a galliai hadjáratokban. Caes. b. g. 1, 21 sk.

K. B.