TARTALOMA

Afer

Gnaeus Domitius, Nemaususból való, Kr. u. 25-ben praetor, 26-ban vád alá fogta Claudia Pulchrát, Agrippina rokonát (Tac. Ann. 4, 52), ezért Caligula üldözte, de felmentették; 39-ben consul volt. Meghalt 59-ben. Tac. Ann. 14, 19. Kiváló hire volt mint szónoknak, különösen törvényszéki perbeszédekben. Quint. 10, 1, 118. 12, 11, 3. Tac. dial. 13, 15. Dio. Cass. 60,33. Beszédeiből és irataiból csak kevés részlet maradt meg Quintilianusnál.

K. B.