TARTALOMA

Africanus

– 1. L. Scipiones Cornelii, 10, 13 alatt. – 2. Sextus Julius Africanus, egyházi történetiró a 3. sz. kezdete táján, Emausból Palaestinában vagy Lybiából, presbyter Alexandriában. Chronologiai műve, a pentabiblon cronologikon, mely a világ teremtésétől az az Kr. e. 5500-tól Kr. u. 221-ig terjedt, elveszett, de legbecsesebb része, az olympiai győztesek lajstromát tartalmazó ’Olumpiadwm anagrajh, ránk maradt Eusebiusnál, kinek fő forrását épen a p. c. képezte. Egy encyclopaedikus munkát is írt 24 könyvben kestoi (övek) czímen (így nevezve, mert mintegy övként a legkülönfélébb tárgyakat foglalta át), de ebből is csak egyes természetre, földmívelésre, orvos- és hadtudományra vonatkozó kivonatok maradtak fenn. Végül ránk maradt még két levele, az egyik Origeneshez intézve Zsuzsanna apocryphus történetéről, a másik Aristideshez Krisztus genealogiájáról. – Irodalom: Szövegkiadások: ’O. á. Rutgers, Leyden, 1862; a k-ból a földmívelésre vonatkozó részek, Gemoll, Die Quellen der Geoponica, 78–92 II., a hadtudományra vonatkozók, Thevenot, Math. vet., 275–316 II. és Meursii opera ex rec. Lami, t. VII, 897–984 II., az Aristideshez írt levél, Spitta, Der Brief des Julius Africanus an Aristides, Halle, 1877, a másik levél és egyéb töredékek, Migne, Patr., X. 37–94.

P. V.