TARTALOMA

Agamedes

AgamhdhV, és testvére, Trophonius, az orchomenusi Erginus (= mesterember) fiai, nagy építő herosok. A hagyomány szerint ők építették Delphiben Apollo templomát (Hymn. Hom. ad Ap. 118. Paus, 10, 5. 13). Mantineában Posidonét (Paus. 8, 10, 2.) Thebaeben Alcmene lakását (u. o. 9, 11, 1), Elisben Augias kincsesházát (Scholia ad Arist. Nubes 508) és Hyriában Hyrieus kincstárát (Paus. 9, 37, 5), hol a testvérek a külső falban úgy illesztettek be egy követ, hogy könnyen ki lehetett venni, s éjjelenként elcsentek a kincsekből (hasonló történetet beszél el Herodotus 2, 121 Rhampsinitus kincsesházáról, s ennek a Görögországból átvitt hagyomány szolgált alapul). Midőn egyszer Agamedes a Hyrieus által fölállított hálóba került, Trophonius, nehogy fogoly testvére által ő is bajba keveredjék, levágta A. fejét, s menekülése közben Lebadea mellett a föld alá sülyedt, hol Apollo parancsára tiszteletben részesült s Zeus Trophoniusként jóslatokat osztott. A jóshely földalatti helyiségben volt, hová a jóslatkérők rituális előkészületek után és egy kost áldozva föl éjjel, szálltak le, s a testvérpárhoz imádkozva feleletet kaptak. A barlang olyan félelemkeltő volt, hogy a néphit szerint a látogató sohasem nevetett többé életében; a komoly tekintetű emberekről azt hitték, hogy Trophonius barlangjában voltak. Más hagyomány szerint (Cic. Tusc. disput. 1, 114. Plut. consolat. ad Apollonium 14) a testvérpár a delphibeli templom felépitése után jutalmat kért Apollótól, a ki megigérte nekik, hogy egy hét mulva a legjobb dologban részesíti őket, a mi halandót csak érhet; s a kitűzött napon örök álomra hunyták le szemüket. V. ö. Cleobis és Biton sorsát Herod. I. 31.

G. J.