TARTALOMA

Aborigines

autocJoneV, ’AborigineV, általában valamely tartománynak őslakói szemben a bevándorlottakkal; specialiter régi latiumi néptörzs Reate vidékén az Apenninus hegység tövében. Eleinte nyílt községekben laktak, azután falakkal körülvett városokban és le-lejőve a hegységből a Tiberis és Liris folyók közt lévő vidéknek legnagyobb részét birtokukba vették és mint latinusok szövetséges államot alkottak. Sallustinus szerint (Cat. 6) az Aneas alatt jött trójaiakkal egyetemben alapították Rómát. Fröhner fa-származottaknak (Arborigenes); Mommsen «kezdettől fogva lévőknek» nevezi őket.

K. B.