TARTALOMA

Agasones

kocsisok, lovászok, öszvérhajtsárok. A hadseregnél ezek gondozták a tisztek lovait s a podgyászt szállították. Liv. 43, 5. Többnyire rabszolgák voltak. Horatius egy az asztal körül ügyetlenkedő szolgát nevez így (sat. 2, 8, 72); mi kocsisnak mondanók.

H. Ö.