TARTALOMA

Agelh

azoknak az ifjusági egyesületeknek a neve, melyeket a dór államobkan s különben a cretaiaknál a 17 éves ifjak szabadon alkottak, hogy az egyéni értékekről és hajlamokról a közérdek szolgálatában már ifjuságuktól fogva tanuljanak lemondani s hogy magukat a testi ügyességben és harczi vitézségben a lehető legjobban kiképezzék. Strab. 10. 480 s kv. Az a. tagjai sgelastoV (agelaxomai-tól) v. agelaoV nevet viseltek az alkotmányra s házasságuk idejig, 27 éves korukig maradtak az egyesület kebelében, a napokat közös testgyakorlatokban töltötték, együtt étkeztek az állam költségén s csak éjszakára tértek vissza a szülei házba. Az a. vezetője annak az ifjúnak az apja (rendszerint előkelő polgár) volt, ki az egyesületet szervezte s neve: agelathV; ez tartotta fel a fegyelmet, a hatóságoknak való felelősség mellett gyakorolta a büntetés jogát s vezette az ifjuság gyakorlatait és testedző játékait. Az ifjak előtt az a.-be való belépésök alkalmával nyilt meg a gymnasium is, melynek neve dromoV, mivel itt a legfőbb gyakorlat a futás volt (innen azon ifjak, kik a 17 éves kort még nem érték el:apodrohoi). Ezenkívül gyakorolták magukat a tánczban, vadászatban, nyíllövésben és harczi játékokban, a melyeknél lant és fuvola hangjai mellett harczolt egyik á. a másikkal. Spartában a gyermekek már hét éves korukban léptek be ily társaságokba, melyeknek neve bouai volt.

D. I.