TARTALOMA

Agenor

Aghnwr. – 1. A phoeniciaiak törzsatyja és királya, Neptunus és Libya fia, Io utódja, Belus testvére. Fiait, Cadmust, Phoenixet, Cilixet, Thasust és Phineust mind kiküldi elrabolt leánya, Európa (l. o. 3.) keresésére, de egy sem tér vissza. Apollod. 2, 1, 4. 3, 1, 1. Ez a kiküldés a phoeniciaiak görögországi gyarmatainak keletkezését magyarázza. A. volt Dido őse is azért Carthago Agenoris urbs Verg. A. 1, 338. – 2. Vitéz trójai hős, Antenornak és Thenónak, Minerva papnőjének fia. Hom. Il, 11, 59. 6, 298. Vezeti a rohamot a görög sánczok ellen (12, 93 skk.), harczol Achillesszel (21, 545 skk.), de csak Apolló menti meg a pusztulástól azzal, hogy alakját felöltve, helyébe lép. Későbbi elbeszélés szerint (Lescher ut. Paus. 10, 25, 5. 27) Neoptolemus ejti el.

F. G.