TARTALOMD

Domna

Julia, Emesából (Syria) származó nő, Bassianus főpap leánya (Herodian. 5, 3, 2), Septimius Severus császár második neje, Caracalla és Geta császárok anyja. Férje kormányára nagy befolyást gyakorolt. Caracalla meggyilkoltatásakor D. Syriában időzött, nem akarván a gyilkostól és trónbitorlótól Macrinustól kegyelmet kérni, öngyilkossá lett. Herodian. 4, 13, 8. Dio. 78, 23. Zon. 12, 13. Nővére Julia Maesa, Alexander Severus és Heliogabalus nagyanyja. l. Heliogabalus és Severi, 4.

M. L.