TARTALOMD

Donatio ante v. propter nuptias.

Már a legrégibb időben szokásban volt (a mely szokást a keresztény császárok törvényesen megerősítettek), hogy a leendő férj a házasság előtt bizonyos pénzösszeget adományozott menyasszonyának, a mely egyrészt a menyasszony hozományának biztosítására szolgált, másrészt a férj halála után az özvegynek és a gyermekeknek anyagi zavaroktól ment életmódot biztosított.

SZ. GY.