TARTALOMD

Donatus

– 1. Aelius D., római grammatikus és rhetor a Kr. u. 4. század közepén. Grammatikáját (ars Donati grammatici urbis Romae) lényegében ugyanazon források alapján írta meg mint Charisius és Diomedes. Ez a munka két átdolgozásában maradt ránk. A rövidebbik (ars minor), mely rendkívül elterjedt könyv volt, a nyolcz beszédrészt tárgyalja; a nagyobbik három könyvből áll. L. Keil, Gramm. Last. 4, 355 skk. Azonkívül van tőle egy értékes commentarius Terentiushoz, de ez nem az eredeti alakban jutott hozzánk. Vergilius Georgiconjához és Aeneiséhez írt magyarázatából Servius számtalan idézetén kívül meg van az előszó és a bevezetés. – 2. Ti. Claudius, a Kr. u. 4. századból. Ránk maradt a fiához Donatianushoz intézett Aeneis-commentariusa, azonkívül Aelius Donatus Arsához írt magyarázata és a különböző metrumoknak áttekintése (de centum metris).

SCH. A.