TARTALOMD

Dorotheus

DwroJeoV, egyházi történész, Tyrus püspöke a 4-ik száazdban; suggramma ecclhsiasticon peri twn o (70) maJhtwn tou curiou czímű munkája Jézus tanítványainak névsorát adja. A szöveg a Chronicum paschaléval együtt kiadva annak függelékében Du-Cangetól (Paris, 1688).

P. V.