TARTALOMD

Dracontius

teljes neve Blossius Aemilius Dracontius, carthagói ügyvéd a Kr. u. 5. század vége felé. Irt keresztény tartalmú költeményeket, mint de deo vagy de laudibus dei, melynek egy önállóan elterjedt része a 3 könyves hexaëmeron, továbbá egy Guthamund vandal királyhoz intézett satisfactiót, egy csomó kisebb költeményt, minők a Hylas, raptus Helenae, deliberatio Achillis, Medea. Stilusa nem ment az afrikai retorika tulzásaitól. A kisebb költeményeket kiadta Duhn (1873). – A stilus hasonlóságai valószínűvé teszik, hogy az Orestis tragoedia, egy 974 hexameteres epos is tőle való. Kiadták Schenkl (1867) és Peiper (1875). Teljes kiadás: Baehrens, poët. Lat. min. 5, 126.

N. G.