TARTALOME

Echinades

ExinadeV, eredetileg kilencz kis szigetből álló szigetcsoport az ioniai tengerben az Achelous folyó torkolatánál, Cephallenia szigettel átellenben; a szigetek igen termékenyek, de alakjuk főleg a folyó iszaposítása miatt sokat változott, sőt olyan is volt köztük, mely később összenőtt Acarmania szárazföldjével. Már Homerus emlegeti őket (Il. 2, 6525) a hajócatalogusban, mint Elisszel átellenes szigeteket. Strabo az egyiket Dolica néven emlegeti, s úgy látszik, az Odysseában sokat emlegetett (Od. 1, 246. 14, 335. 16, 247) Dulichiummal (Doulicion) zavarja össze. Valószínűleg a szigetcsoport legnagyobb szigetét érti, mely közvetlenül a folyó torkolatánál feküdt s most Okszia nevet visel. A szigetcsoport mai neve különben Kurtzolari. V. ö. Strab. 10, 458. Hdt. 2, 10. Thuc. 2, 102. Plin. 4, 12, 19, 53.

K. J.