TARTALOME

Egeria, Aegeria

Hgeria, Aigeria, az Italiában tisztelt folyamistenségek kiváló alakja, az ősrómai hagyomány szerint Numa királynak barátnője vagy felesége, a kivel éjnek idején titokban találkozni szokott, s kinek tanácsához képest az istentiszteleti szertartásokat berendezte. Ov. fast. 3, 273 skk. Plut. Numa 4. 8. 13. 15, Dion. Hal. 2, 60, 61. A berket és barlangot, a melyben Numa és E. egymással találkoztak, a király a Camenáknak szentelte. Liv. 1, 21. Ilyen szent berek és forrás, mely E. nevét viselte, egyébiránt kettő volt: az egyik Romában a Porta Capena közelében, a másik Aricia mellett a Diana Nemorensis (V. ö. Artemis alatt) szentélye szomszédságában, a hová E. Numa király halála után elvonult és a hol könnyeiből egy forrás keletkezett. Ov. met. 15, 485. fast. 3, 259. A római nép különösen jótékony erőt tulajdonított neki szülések alkalmával, miért is az áldott állapotban levő asszonyok kiváló tiszteletben részesítették. Paulus Festusnál, p. 77. L. Preller, Römische Mythologie3 2, 129. Schwegler, Römische Geschichte, 1, 537 skk.

L. M.