TARTALOME

Egnatii

samnis nemzetség, melynek nehány tagját a szövetséges háború után a senatusban találjuk, – 1. Egn. Mecennius, feleségét, mivel a tilalom ellenére bort ivott, halálra verte. Romulus a büntetés alól felmentette. Plin. 14, 13. Val. Max. 6, 3, 11. – 2. Gellius Egn., a samnisok vezére Kr. e. 286-ban. Míg a római sereg samniumi földön volt, seregével elment az etruscusokhoz s azokat a rómaiak ellen lázította, de az egyesűlt csapatokat a rómaiak legyőzték. A szövetséges samnisok, gallusok és umbriaiak a következő évben is vereséget szenvedtek, a mikor ő is elesett. Liv. 10, 16. 21, 29. – 3. M. Marius Egn., C. Gracchus idejében az egyik consul kemény testi büntetésben részesítette. Gell. 10, 3. – 4. Marius Egn., valószínűleg az előbbinek fia, Kr. e. 90-ben a szövetséges háborúban a samnisok vezére. A Mons Marsicus közelében L. Caesar seregét tőrbe csalta s tönkre verte (Flor. 3, 18), de a Cosconius és Luccejus ellen vívott csatában elesett. Liv. ep. 75. – 5. Plutarchus (Crass. 27) szerint Kr. e. 53-ban Crassus alatt részt vett a parthusok ellen viselt hadjáratban. – 6. L. Egn. Rufus, gazdag római lovag, kivel Cicero baráti és pénzüzleti viszonyban állott. Cic. fam.13, 43. Att. 11, 3. – 7. M. Egn. Rufus, Kr. előtt 21-ben aedilis; a nép kegyét azzal nyerte meg, hogy egy tűzvész alkalmával a tüzet saját embereivel oltotta. De Octavianusnak az életére tört s e miatt társaival együtt kivégezték. Vell. 2, 91. Dio 53, 24. Suet. Oct. 19. – 8. Költő, de rerum natura cz. munkájából Macrobius (sat, 6, 5) nehány verset idéz. – 9. P. Egn. Celer, stoikus bölcselő Nero idejében, a hizelgőnek kiváló mintaképe. A nemes gondolkozású Barea Soranus ellen, ki tanítványa és barátja volt, vádlóként lépett fel, mire ez utóbbit száműzésre itélték. Később Vespasianus alatt egy feljelentés alapján ő is hasonló sorsban részesült. Juv. 1, 133. 3, 116. Tac. ann. 16, 32. hist. 4, 1.

SCH. A.