TARTALOME

Ekekeiria

a szent fegyverszünet neve, melyet nagy nemzeti ünnepek, különösen az olympiai játékok idejére követek (spondojoroi) hirdettek ki az összes görögség között. Rendesen egy hónapig tartott s szentnek nevezték (ieromhnia). Ekkor minden fegyverzörej elnémult, s béke honolt a görög vidékeken. Nagy állami birság sujtotta a vétkest, ki a békét megszegte; bizonyos időre ki is zárták a játékokban való részvételtől, a mi még a hatalmasakat is vezeklésre birta. V. ö. Demosth. de falsa leg. 335. A hagyomány Iphitusnak tulajdonítja ezt az intézményt az olympiai játékokkal kapcsolatban, s ezért a korongnak, melyre a fegyverszünet formulája vésve vala, o ’Ijitou diskoV nevet adtak. Paus. 5, 20, 1.

G. J.