TARTALOME

Eleos

EleoV, a könyörületnek megszemélyesítése; Athenaeben a piaczon külön oltárral bírt, melyhez olyan földönfutók, a kik az athenaeiektől segítséget esdettek (például Adrastus, a Heraclidák), menekülni szoktak. Paus. 1, 17, 1. Apollod. 2, 8,1. 3, 7, 1.

L. M.