TARTALOMA

Agroecius

római grammatikus az 5. sz.-ban Kr. u. szerzője de orthographia et proprietate et differentia sermonis czímű kis műnek, amely függelék akar lenni Flavius Caper (l. Caper) hasonló czímű művéhez. Galliában élt s talán utóbb püspök volt Sensben. Kiadta Keil Gramm. Lat. VII. k. 112 sk. l.

SZ. J.