TARTALOME

Epaggelia

attikai terminus a népgyülésben tett kijelentés, nyilatkozat jelölésére, arra vonatkozólag, hogy a nyilatkozatot tevő polgár valamely szereplő államférfiú (szónok, rhtwr) előéletében addig még törvényszékileg el nem intézett bűntényt (többnyire etairhsiV-t) tud s hogy ezért ellene rendes törvényszéki tárgyalással járó vizsgálatot (docimasia) szándékozik indítani. Azért a terminus teljesebb formája e. dociuasiaV. Az e. következtében indított pört a thesmotheták vezették, hozzájuk kellett beadni az irásban foglalt vádat is; a vádlott elmarasztalásának atimia (l. o.) volt a következménye, s ha az illető még azontúl is szólni próbált volna a népgyülésen, ekkor már enedeixeV (l. o.) volt ellene beadható. A pör eldöntéséig, úgy látszik, beszélhetett a megtámadott szónok, de az e. mégis alkalmas lehetett a nép iránta való bizalmának megrendítésére Példák: Timarchus és Androtion esetei (l. Aeschines Timarchus elleni és Demosth. Androtion ell. beszédeit).

GY. GY.